செவ்வாய், 22 ஜூலை, 2014

Sri Ramanin Padhayil (2010) Part - 6/6

ராதே கிருஷ்ணா 23-07-2014


Sri Ramanin Padhayil - Episode 29 - Nov 24 2013

ஸ்ரீராமஜெயம்

Yatra group starting from Kishkinda to Nagarhole

As part of Sri Rama Anu yatra, we are starting from Kishkinda with a heavy heart. In 2006, we stayed for two days, in 2010 we reached in the evening and so we were able to stay only for a day and quarter. It was too less and everyone wanted to stay for a long time.  The fields, river were all so beautiful and to continue in our yatra we had to start from that place. We took different routes in both the trip. First time, when we travelled by Train came till Guntakal and then to Hospet( near hampi) to see Kishkinta.  Next from Hospet, we need to go to Nagarhole a place near Mysore.  That is where lakshmana theertham is there.  The entire monkey clan crossed this area at lakshmana theertham. To reach mysore from Hospet/Hampi we went from Hampi to Hubli-dharward and then from there came to Mysore.  We got down few stations before mysore. Infact since the coaches were not enough we got few boggies added to the train too.  We can even hire a train too if we need to travel in a big group.  A train with 22 coach for 1500 people can be hired. Only challenge when hiring a train is the regular trains will be  given important and not the special trains. The cost will also be 2.5 times more than the regular cost of the ticket. But it is comfortable. In 2011 we travelled to Brindavan with 8000 people and we had hired a train called "Krishna Trishna". Hopefully we should all see that yatra too.  The reason we are talking about this is that we can 
either hire train or add coaches and the government is supportive for all these.  We reached Mysore by train in 2006 and in 2011 we travelled in the bus and reached the place directly. 
In 2006, when we went in bus to Hubli-dharward to catch the train, on the way we happen to go through Gadag a divya kshetram. Ramanujar, when he was in Karnataka had done pradhistai of 5 Narayana - Veera Narayanan, Keerthi Narayanan, Nambhi Narayanan. Gadag is one of the Pancha Narayana sthalam.  Thalakadhu, Thondanur are also among them. We had the bhagyam and oppurtunity to visit this place too.  Have discussed about the Pancha narayanar too. let us see more on that.  


Then from there reached Hubli on time to catch the train. No trouble like we had in Nagpur while boarding the train. We boarded the train and were talking whole night about kishkinda. We were expecting that the station we need to get down will come at morning 3.30. It is a challenge to get down when it is early morning or when teh station is too small and coaches end up outside the station. We managed all the challenges and in that station had to climb steps to come out of the station. Then from there we went to Nagarhole and Lakshmana theertham. We all were eagerly waiting to have the bath in the falls. As part of Ramanin padhayil, Kishkinda is completed and we are going to see Lakshmana theertham.Mysore - Melkote - Thirunarayanapuram

Following Ram's foot, we are at Mysore as part of the yatra. Why have we come here ? Did ram here ? Yes. Hanuman came back froom Lanka after succeeding searching sita. Hanuman explained everything to Ram who was at Kishkinda. Then Sugreevan decided to travel south with all his trooups. This Lakshmana theertham is on the way which was chosen and travelled by the monkey trooups. One can reach Lakshmana theertham by bus from Mysore too. Ram has a close connection with Mysore. Near mysore is Melkote, Thirunarayanapuram.  Thirunarayanapuram is called as Jnana Mandapam.  Srirangam, Thirumalai thirupathi, Kanchipuram, Thirunarayanapuram - are the 4 Vaishnava thiruthalam. The utsava murthy of Thirunarayanapuram is called as Ramapriyan. Let us see the story and how this place is related to Ram in short.Story about RamaPriyan of Melkote

Raman while he was in Ayodhya, used to do pooja for perumal in a vigraham  roopam named Jagannathan Narayanan. This perumal was given as a gift to Vibhishanan by Ram. This perumal is currently at Srirangam. We have seen this earlier. Later Ram had lived for many years. Which perumal did Ram had when he did the puja ?  Raman mattroru perumalai yezhunthu arullapannikkondar. He is RamaPriyan - Ramanale anbodu poosika patta perumal. After Ram, the son's of Bharath,satrugnan, lakshmanan did rule the kingdom. At that time, when someone in the family got married, this perumal was given as "Sthri Dhanam" during wedding ie. seedhanam. This perumal was given as seedhanam to a Yadhava King. That yadhava king 
had this perumal and he was doing all the puja by keepign this perumal at Mathura. Note that Ram's time is thretha yugam, during that time this Ramapriyan was with Ram. Then in dwapara yugam, this perumal was in Mathura. Balaram and Kannan had done puja for this perumal while in Mathura.  Later point of time, Balaraman, came to south for a yatra. The moola murthy of this temple at Melkote is Thirunarayana perumal. Balaraman had the panchalogam/swarna utsava murthy. Both these murthy were looking the same and resembled each other.  
Balaram told to krishna that there is a perumal down south resembling the perumal at their house. Then kannan immediately decided to bring the RamaPriyan and he came and did the prathistai of Ramapriyan as utsava murthy at Melkote. So much relationship. This Ramapriyan was with Ram and then was worshipped by Krishna and later came to this place called Yadhavadiri i.e thirunarayanapuram.  Let us all have the darshan of this ramapriyan and start from this place. Though we didn't go this place during yatra, you all have the bhagyam to see this place - melkote. You all must have heard melkote, thirunarayanapuram, pandavapura. During Panguni masam utsavam, the famous Vairamudi Sevai happens at Melkote for RamaPriyan and all those who have the bhagyam should visit for sure. 

From mysore we wanted to go to Nagarhole park to see Lakshmana theertham and we all have started. We did a small mistake in our calculations. What happened ? let's see.

Upanyasam at Gadag about Pancha Narayanar installed by Bhagavad Ramanujar. 

As part of Srivaishnava Sampradhayam, Ramanujar is a key acharya - Jagadacharya - Bhagavad Ramanujar. He started from Thiruvarangam and came to mela nadu. He stayed around melkote for 12 years. At that time, he brought back many raja's on track by making this understand all the great aspects of our sampradhayam. One of the raja was vishnuvardhanan.  Vishnuvardhananaiyum thiruthi, avanukkum vaishnava kot padugalai puriya vaithar Ramanujar. Similarly a king called Bittadevarayan was also corrected by Ramanujar. Through these kings, Ramanujar did the prathistai of pancha Narayanar. Ramanujar did prathistai of 5 Narayanar at 5 thiruthalam. He also named each of these Narayanar with a name. We are currently at one of the thiruthalam among the pancha Narayanar. The perumal here at Gadag is called as Veera Narayanan. This place is called as Gadag today. Bhavisyad puranam refers to this place as KrathuPuram. Here a rakshas was trying to trouble all the people. As per the request of the Rishi's emperuman came to this place and killed the rakshas with veeram and hence this perumal is here as Veera Narayanar.  Rishi had actually prayed to Badri Narayanar at Badri. That Nara Narayana Perumal himself had come down as Veera Narayanar to kill the 
rakshas. Veerathai kattiya Narayanan is called as Veera Narayanan. The other 4 thiruthalam's which were installed by Ramanujar are VijayaNarayana perumal at Gundulpet,Keerthi Narayanar at Thalakadu, famous scultures of belur as SowmyaKesavaNarayana Perumal, Nambhi Narayanar at Thondanur, at Gadag as Veera Narayana Perumal. 
If we visit and have darshan of the Pancha Narayanar - Pancha Bhoothangal, Pancha thanmathrangal, Pancha jnanendriyangal, Pancha karmendriyangal, ippadi 5 iyunthaga nammalai vasapaduthum yevai yellam irukkumo athu athanaiyum namai naliyamal, perumal thiruvadigalile bhakthi yerpadutthuvatharke akkum yennbhathu thinnam. Oru Oru idamaga, than 
thiruvadi nogum padi nadanthu, angange irupavargalai thiruthi, avargal thozhuvatharku perumalai stathapithu kodutha Bhagavad Ramanujarin Karunaiyai yennavendru naam varnikka mudiyum.

Additional Reference :: http://kmkvaradhan.wordpress.com/2012/09/10/pancha-narayana-kshetram-travelogue/

Nagarhole

Near Mysore within a travel time of 2 hours is Nagarhole park. This park is protected without impacting its natural beauty. Inside this park is Lakshmana Theertham. We shall see the story.  The park starts 20 KM's before the actual place of the park. The area is guarded and needs permission. The plan was to cook the food at mysore and decided to bring it in a van, while all the people reach early to have great time in the falls, finish parayanam, upanyasam. So by the time we are finished, the fresh Karanataka food would arrive.  Karnataka Kadhabham, vadai, OM BUD are all special dishes. As part of Rama anu yatra, the cook served different types of prasadham which is local to that area.  We all had great bath in the falls and we finished the parayanam and were waiting for the prasadham. To our surprise, we came to know that the food items cannot be brough inside the Nagarhole park. To manage the situation, we were trying to do paraynam so that the food vehicle would come.  Later we all had to travel 20 KM's back to the entrance and then we all had the food.  Now let us get into the park and see more on how did Ram come here and the other stories in detail. Upanyasam at Lakshmana Theertham

As part of Sri Rama Anu yatra today is 15 day. We are at a beautiful thiruthalam. After seeing Sita, Hanuman went back to Kishkinda and told to Ram/Lakshman/Sugreegan "Kanden Seethaiyai". Then Sugreevan collected all his monkey troooups and started to travel towards south. The route they came was kept a very big secret. Ram gave few orders to the head of the monkey clan. Ram ordered not to travel through the kingdom. All the monkeys are used to travel through mountain, forest, trees. Let us travel through the forest. Ram told that to the head of the monkey clan and started along with them. Hanuman and Angadhan carried Ram/Lakshman on their shoulders. Crores of monkeys travelled just along the mountain range. They were 
all eager that they are going to see Matha Sita and they are going to go and help her and they were happy that they are going to get back Sita to Ram. All the monkeys irrespective of age were happy on this great act they are going to do and they are part of. When valmiki explains the route the monkey travelled he explains it as "The monkey's crossed Sakhya malai, Malaya Malai, 
Mahendra giri to reach the ocean". Sakhya malai is the mountain range starting from Pune and runs along with the western ghats. We are at lakshmana theertham which is part of the western ghats. Cauvery starts at Thalai Kaveri which is also part of Sakhya Malai. Raman's monkey troup must have crossed between the Thalai Kaveri and Srirangapatna/Mysore is what 
is published by researchers and scientists.  This place is called as Nagarhole park and we are in the mountain called brahma giri. The waterfalls is called as Lakshmana theertham also known as IRUPPU falls.  How this has become Lakshmana theertham is a beautiful story. This story is also published in the mysore official Gazatte and a charithram linked with Ramayanam. When the monkeys were travelling through this forest they were all thirsty. They told lakshmana about their thirst. Why they didn't find the water themselves ? Because ram had ordered that they should not eat or drink anything on the way since the Rakshas might give poison to the monkeys through the food. So Ram asked them to check with him before eating or drinking. Such is the love and affection of the Parameshwaran towards the monkeys.  Though they were monkey's, the bhakthi which they had was great and the Paramatma took care of all these Jeevatma's.  There was no water and then they requested Lakshmanan. Lakshmana took an arrow from the ambhura thuni and hit the arrow on the ground and water came out from that place which the monkey's drank and quenched their thirst. This theertham is what is known as Lakshmana theertham. All the adiyar's had bath in this lakshmana theertham, 
lakshman karasparaisam pettra theertham. Intha theerthathai prachanam pannalo, kandalo, theerthamadinalo, lakshmananukku iruntha bhakthiyile oru alavavathu namum peruvom yenbhathu thinnam. This place is a great picnic spot with beautiful natural beauty and also related to Ramayanam. Want all the adiyar's to visit this place to seek Lakshmana anugraham. Next we need to travel towards Malaya Parvatham. 

We are at Lakshmana theertham where Ram asked lakshman to shoot an arrow for getting water to the monkey. Lovely medicinal water. We all had great bath at the lovely waterfall which is admidst natural beauty. There is a bridge to cross which leads to the iruppu falls. It was adventuorus to cross this bridge and we managed to cross and have bath in the falls. This is the 
only place in Sri Rama anu yatra which is a park, sanctuary of national importance while all other places were only religious places. This is a tourist attraction. Beautiful falls. After the bath and finishing all the anushtanams we started from that place. It was not easy to get back all of them especially men and youngsters out of the falls. Then was the challenge in getting the food and meanwhile the parayanam also happened. 


Parayanam at Lakshmana Theertham

We saw many mountains at Kishkinda and the of the same mountain range continues till here. When we move south we get the bandipur mountain range and then south we get the Nilgiri mountain range and then south we get the thiruvithangur mountain range and then moving south we get the Thiruurungudi mountain range.  These are all one side of the podhigai malai. 

The monkeys have travelled through this mountain range. Monkey's can go but how did Ram travel. He was also running out of time since he had only 30 days.  If we back calculate, 
1 day for Ram to travel from Lanka to Ayodhya
1 day at bharadwajar ashram since he had asked them to stay for a night
7 days the war had happened
5 days they have taken to build the bridge to cross the ocean to reach lanka
1 day - they had spent in fiinding out how to build the bridge and they had waited on the kadarkarai. Vibhishana saranagati had happened on this day. 
so totally 15 days had gone and Ram had only 15 days before that. They could not start on the travel on the day when Hanuman came and gave the news. They had waited for uttara panguni.  

So there also from the day hanuman came and they started to travel south might be some 4-5 days.. not sure how many days. all we know is that they waited fro Uttara panguni.  As per Ramayanam, Vanara padai/monkey trooups had taken 5 to 7 days to reach the place from kishkinda. 
This place is also part of the western ghats. This is called as Nagarhole park. 14km x 14Km reserved forest area. The Agasthya ashram we went is at the Panna tiger reserved forest. This nagarhole has the lakshmana theertham or the iruppu falls. Huge place free from pollution. 

Key Takeaway

1. Ram was so caring about monkeys. He gave them rules so that they are safe when they travel towards lanka. 1. Travel through the jungle i.e western side of western ghats without disturbing the people, 2. do not eat anything given by others instead take fruits from trees and eat, 3. There might be challenges while travelling so stay together and adjust so that they can overcome the challenges. All these are applicable for us too - do not distrub others, nature, think about the source before eating anything, stay together to overcome challenges.

Rules laid by Ram to the monkey's

When we are following Ram's footsteps, we get confidence.  Ram is a great person with veeram and vivegam. If there is one person in our family like Ram, then we shall look up to him and we shall act on advice. When we have a doubt in our workplace, we shall go and take help from the most experienced person. We should take help and should not hesitate in taking help. We should take advice from great people and on top of it add our thoughts and then we need to act. 
Monkey's are very good in this. When Ram started from Kishkinda, he advised the monkey's on how they should behave, do's and dont's and rules to follow when they travel. 
1. One of the important advice Ram told was that they all need to travel only on the western side of the western ghat and they should not travel on the eastern side since human's are living on that side.  It is very clear that the animals act in such a way that they do not want to disturb the other species especially humans. But we human's are not thinking so and we are disturbing the animals, impacting nature, hunting animals. Jeevarasikku jeevarasi vittu koduthe naam vazhalaiye.  This is one important fact. 
2. Next advice from Ram to the monkey's was that they should not eat anything given by others. The rakshashas are capable to do maya-yutham and they might take any form and can give poisonous food to the monkeys. So you should not eat anything given by others instead need to eat directly from the trees.  This is the second advice. We can see this advice clearly when we do the train journey that we are not supposed to eat food given by strangers. This instruction is yet not known to human's but Ram had made the monkey's understand the same.  One should not eat food just like that given by others. This is not a question of who that person is. Instead it is a question of whether they had offered that food to God. Atleast for this reason we need to 
avoid eating food outside. 
3. The third advice from Ram was that they are going to travel along the western ghat and not sure how the places would be and might have to stay in different places and special arrangements cannot be made.  This is very clear when we go on a yatra. We cannot make great arrangements and one need to adjust with whatever facilties available. One should not demand for exclusive bathroom or rooms. "Koodi irunthu Kulirunthu" is the pasuram by Andal and so we need to stay together during yatra.  The third advice is to come in groups and adjust with what is available during the travel.
Advice was to eat only satvic food and not food served by strangers. Need to avoid food which induce Rajo, thamo Gunam. We should cook and eat ourselves. We should not trouble others for eating. Need to eat natural food and that is good for health. We need to be aware of which water we are drinking and what food we are eating and this will result in good health, long life with lots of sathva guna.  Ram has thought all these easily to the monkeys. We should also try to understand all this and should follow the same. These are told by Ram who is a aware of everything and we need to learn from him. It is for our goodness. So we have seen the lakshmana theertham at nagarhole. We came out of the park and we had the food that was ready happily and then we started our trip back to mysore.  Next we are going to travel towards thirukurungudi Mahendra giri. We are almost reaching towards the end of Sri Ramanin Padhayil. Request all of you to watch it eagerly. 
Do book your copy of SriRamanin Padhayil Calendar for 2014 and it is a treasure for your family. 

ஸர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் 

Sri Ramanin Padhayil - Episode 30 - Dec 1 2013

ஸ்ரீராமஜெயம்

Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame

Sahasranama Thathulyam Rama Nama Varanane.
This is paramasivanar's answer to parvati's question. "One Rama namam is equivalent to 1000 names of the Bhagawan". If we utter this Rama Namam many times it brings us lots of goodness. 
Key Takeaway
1. Greatness of Rama Namam - equivalent to the 1000 names of Vishnu
2. Follow rams foot path to remove our sins and to enrich our lives

On top of it if we follow the footsteps of Ram then our life will get enriched. If we travel and visit all the places Ram had traveled it is a great sight for our eyes, great to listen for our ears and it results in removing our sins. This is the reason behind watching this program called Sri Ramanin Padhayil. 

Travel from Lakshmana theertham to Thirukurungudi

We all started from lakshmana theertham. The monkey group came towards south. They crossed the Nilgiri mountain and traveled southwards to reach Mahendragiri at Thirukurungudi. All these are parts of the western ghats known as podhigai malaiwhere agasthiyar lived.  We took a train. After lakshmana theertham, from mysore took a train towards  tuticorin to get down atManiyachi. From Maniyachi we took bus to reach thirukurungudi. In 2006 we traveled in train and 2010 traveled by bus.

Swamyamprabha cave at Riskhabhilam

In 2010, we traveled by bus and we came to know about one more place - Cave of Swayamprabha called as Rikshabhilam. This is in the route when hanuman went in search of sita towards Lanka. Note that this is not part of the route taken by Ram and the monkey clan. This is part of the route taken by hanuman and others when they went first time in search of sita. Ram was at kishkinda and hanuman comes with the other monkey's in search of sita. He jumps from Mahendragiri to start on his journey to lanka. Before that near Vindhya parvatham, they saw a cave. They thought that there must be some food and they were hungry and thirsty. So they went inside the cave in search of food and fruits. When we heard about this place, we decided to visit the swayamprabha cave on the way.  
Let's first see how we reached this place. We went in bus . There is  Rajapalayam( near madurai, srivilliputhur). Near Rajapalayam there is a place called Kadayanallur. Near Kadayanallur is Krishnapuram. At krishnapuram, swayamprabha's cave is located

The cave starts at the south of Vindhya Parvatham and  the other end of the cave is 
here at Krishnapuram. Swayamprabha helped the monkey's to come out through this cave.  Now we are at this cave. We stayed at Rajapalayam. The Ramco systems people helped us and welcomes us and made us stay in a school. They made all arrangements of water, food and stay. We reached Rajapalayam in the morning and after getting ready and thanking them we reached Krishnapuram. There is a beautiful wonderful anjaneyar. There is a cave and also a pond. Inside that pond is the path to the cave. Next to these is the statue of Swayamprabha. We had the darshan of Anjaneyar, pond, the perumal in the cave temple. Then we sat there and we read the sargam's in Kishkinda kandam. 50, 51, 52 sargam's in kishkinda kandam are on Swayamprabha and on rikshabhilam.  We did parayanam and upanyasam at that place. Let us see that. Later we started from there and went to Mahendragiri. Merusawarini's daughter is Swayamprabha. All the monkey's along with Hanuman went inside her cave. Then Swayamprabha told her story to the monkey's. Swayamprabha is the friend of an apsara women called Hema. Mayan was the vishwakarma/carpenter of the asura's. Mayan fell in love with Hema. Indra was angry on knowing this and he fought with Mayan. 


There was no one to live in this cave. So Hema gave this cave to her friend Swayamprabha and asked her to take good care of this cave. So swayamprabha was staying and taking care of this cave. Swayamprabha gave lot of fruits to all the monkey and asked them to close the eyes. When they opened the eyes, all the monkeys were almost near the shore down south. So 
swayamprabha was also part of Rama kainkaryam. Sugreevan gave only 1 month to search Sita and they were almost loosing time. Monkey's were afraid of loosing time. They all had now come to the southern end. All these happened when Hanuman and monkey's came in search of sita first time with Jambhavan and Angadhan.

On the way to Thirukurungudi


Let's look at the map. Cauvery started in the mountain range part of Sakhyadiri. If one comes down south it is western ghats. Between coimbatore and palakkad there is a pass(Kanavai). They crossed the pass and managed to travel south. As they traveled south, the mountain is nothing but the podhigai malai, Mahendragiri, thirukurungudi sthalam. We reached Thirukurungudi from Rajapalayam(swayamprabha cave at Krishnapuram). We wanted to go to before noon so that we can climb the mahendragiri parvatham and have darshan of thirukurungudi nambhi. Unfortunately, both during both the trip we went only at 4 PM and managed to climb the mountain which takes around 45 min. The route is very katcha/karadu muradu. One can also travel by jeep. A 90 year old person and a person with pacemaker managed to walk and climb. Pasuram :: yenganaiyo... by Nammazhwar On thirukurungudi Nambhi. There are 10 pasuram's  by Nammazhwar in Thiruvaimozhi. 


Nambhi, Ninna Nambhi, Iruntha nambhi, kidantha Nambhi. Naam sevikka porathu Malai mel Nambhi. We were all very enthusiastic as we climbed this mountain. We kept saying Nambhi Nambhi, Rama Rama as we climbed the mountain. Many monkeys. Beautiful river calledNambhi aaru - sala salathundu odarthu. We managed to climb and it was getting dark and we were also worried if it would rain. We saw mahendragiri with the 7 peaks. Anjaneyar from this mountain jumped high and he started to fly towards lanka. He crossed the ocean and also met Sita. That Mahendra giri is this mountain where we are currently. One can see the 7 peaks and from one of these is what Anjaneyar jumped and flew to lanka. Serene Natural place with Nambhi aaru, mountains. We took bath at Nambhi aaru and had the prasadham which was made ready for us. We had the darshan of the Nambhi too on the mountain. We all felt like staying there. But Anjaneyar had jumped from here and hence we all need to jump/start from here. We had many discussion on how hanuman would have jumped from there. We had to cilimb down too before it gets dark. After climbing down around 7 PM, we went down to have the darshan of perumal here Thirukurungudi Nambi inside the town.  When we went to have the darshan of this temple there was a great wonder which happened. Wait and hear the same. 


Upanyasam

Today is the 14th day of the SriRama Anu yatra. We are at Mahendra giri. On this mahendragiri mountain, Thirukurugudi mountain and Vadivazhagiya Nambhiyum ana, Sundara paripoorananana emperuman sevai sathikkiran.  On the mountain, we can see the Malai mel Nambhi in standing posture. In the town we have the thirukurungudi Nambhi. 
This Nambhi is a sundara paripoornan and has been sung by the azhwars. 
Pasuram :: yenganaiyo... by Nammazhwar
Pasuram :: Akkum puli aga... by Thirumangaiazhwar

What is the link between the Mahendragiri and Sriramayanam ? As part of Ramayanam, valmiki mentions about the route traveled by the monkey clan.  He mentions that they crossed the Sakhya malai( is the mountain range at maharastra and karnataka) then the Malaya malai(nilagiri range of mountain, cardamom hills known as thiruvithangur range of mountains, cross palaghat pass to go towards south) and then the Mahendra malai and also they climbed to the top of the mahendra giri and they saw the sagaram/ocean and then they went crossing vela vanam. Mahendragiri has 7 mountain and we are on the top of the second mountain. From this mountain if we walk towards south for 28 KM we can reach the peak of Mahendra giri. From the peak if one climbs down they can see the ocean. The monkey trouups got down from Mahendra giri and then they decided on where to build the bridge. They decided to build near Kanyakumari.  They crossed Vela Vanam(forest) to reach Thirupullani near Rameshwaram (Darba sayana perumal asthanam) and their they built the bridge. It is from this Mahendra giri Hanuman flew towards lanka when he came first time in search of sita. Crossed the ocean, saw piratti. Thirukurungudi Nambhiyinale yetram petra malai immmalai, Nambhi aaru 
salasalathhu oodi varuvathale vaibhavam petra malai immalai. If we stay on this mountain for some time or if we have a bath in the Nambhi river or if we meditate the chapters of Ramayanam in which the money clan crossed this mountain it is sure that we will get rid of our papam and we shall gain Rama bhakthi. There is no doubt in the same.  All should have the darshan of the Malai mel Nambhi, see all these mountain and should learn and recollect the link between Ramayanam and this mountain. 

Thirukurungudi mahendra giri parvathathil irukkirom. Nambhi aaru salasalathu odugirathu. Where does this river come from ? There is a huge mountain rock and one can climb the same to reach the other side. It is adventurous indeed. Once we climb that rock we can see a beautiful Ramar vigraham.  Why is this Ramar vigraham there here at Thirukurungudi Nambhi's asthanam ? It is there because it is from this mountain, the rama dhoothan Hanuman had jumped from this mountain. So they have done the prathistai of Ramar here.  On the other side of this mountain is Kerala border. Beautiful scenic beauty.  Agasthiyar stayed here and worked towards the growth of the Tamil language.  


Why are we saying Thirukurungudi ? Kuriyavanudaiya Kudi - Kurungudi.  Kuriyavan is Kullamana vadivathil thondriya vamana murthy.  THis is known as Vamana Kshetram.  On a contrary it is here at Kurungudi Hanuman took the huge tall form to cross the ocean. Can we start calling this place as ThiruNedungudi since we know the anjaneya prabhavam. 
Let us listen more about this place from there, anjaneya prabhavam, what are the 7 peaks all about, how did Hanuman jumped from here , how beautiful it was, when he junmped some parts of the mountain also broke and went along with Hanuman it seems, like send off we do in a train station like that mountain , trees and rocks also went up in the air along with Hanuman and then later they all dropped down. Like how when a rocket starts it spits out fire and also tries to carry dust along with it for some time and then later rocket goes up and the dust settles back on earth. Similarly, it happened when Hanuman went. It is so much happiness when we think about all these. Let each of us get the anugraham of anjneyar at Thirukurungudi. Let us 
hear on the parayanaParam and the upanyasam.

Paarayanam and Upanyasam:

Yudhha kandam - 4th sargam - 91- 95
In SriRamayanam, Hanuman has a special place. Anjaneyar nam anaivaralum pottri vanagap padugiravar. katrin mainthan. Seethaiyai kanbhatharkaga, malai mugattil irunthu periya vegathode thavinar anjaneyar. Sriramanin padhayai naam pin thodarunthu varugirom. Ippothu Hanumanin padhayil pin thodarunthu, Seethaiyai theduvatharkaga hanuman sendrapothu, therukku kadar aruge vanthu mahendra giri yennum malaiyil irunthu than thavinar. Kishkinda kandathin kadaisi sargathilum, sundara kandathin muthal sargathilum, Hanuman kilambhiya azhaghu, kuthitha vegam, thaviya azhaghu, kilambhiya shakthi anaithum villaka pattu ullathu. Tharpothu naam mahendra giri malai thodaril than irukirom. Ithu nam thamizhagathe, thirunelvelikkum therke(south), thirukurungudi yennum divyadesathai than agathe kondathaga amainthullathu. Tamizhagathil ivalavu iyarkai yezhilode matroru idam irukuma yendru nammai viyakka vaikirathu. Malai mel karadu muradana pathai. Pathai yeri kadanthu than varavendum.  Nambhi aaru salasalaththu odi varugirathu. Aarile odum thaneerai kangirom, aasaiyum marangalai dariskikkirom. Malai mel megha kootam, intha iyarkai than yentha vilayatu vilaiyadugirathu.  iym perum bhoodhangal - Panchamahabhoothangal yendru kondadapadum - agayam, katru, neruppu, thaneer, nilam. Ivai iyinthum intha divya desathe kali nadanam puriginrana. Intha 5kum Hanuman seitha sayalukkum yenna thodarbhu. Athai Kambhanadar miga azhaghaga vilakkugirar. 
Slogam: iyinthile..

Iyinthile ondru pertravar, katru petra mainthanana anjaneyar swamy

Iyinthile ondrai thavinar , anjaneyar periya kadal thanneerai thavinar 
Yentha vazhiyaga thavinar ? Agayamargamaga thavinar.
Iyinthile ondru aaraga ? yarukkaga ? ariyarkaga. Uyarnthavanai anaivaralum poosika thagunthavanana raman. Avanukkaga than sendran
Iyinthile ondru petra ananangai kandu - bhooma devi petra selva seemati yana seetha deviyai , ayalan ooril, vetran ravanan ooril kandan. 
Iyinthile ondrai vaithan - iyinthile ondrana neruppai vaithu lankaike thee mootinan.
Aga Hanuman katru petra mainthan, kadalana thaneerai thavinar, agayathai margamaga kondar, bhoomi petra seethaikaga sendrar, neruppinal lankaiyai suduvithar. 
5 bhoothangal intha divya desathil nirainthu irukiratharkum, hanuman intha 5 yum oru serthu seithatharkum than yethanai thodarbhu. 
Apart from this link with the panchamahabhootham there are many such wonders here. Come Let's see. 

There are totally 7 peaks here and are referred as MahendraGiri. From one of these seven peaks Hanuman flew towards Ashoka Vanam , by chanting Rama Namam and due to the great power of the ring of Rama which Hanuman was carrying, Hanuman grew tall and he shattered/moved all the clouds with his hand, roared like lion(simhanatham), Garjanai seithu than tholagalai kaigalale katti kondu agaya margamaga purapattar. The sea is 100 yojanai in length. Today the sea is not closer to the mahendragiri mountain and one need to travel down south to reach the ocean from Mahendragiri. Those days the sea might have been closer to the mountain too. Inorder to jump it is easier to jump from a distance. Nambhi is a wonderful perumal. 


Nindra nambhi, Kidantha Nambhi, iruntha Nambhi, thiruparkadal Nambhi.  Many must have had darshan of these places and we need to understand that this is linked to Ramayanam. 

Mahendragiri has two importance - 
1. Malai Mel Nambhi is on the Mahendragiri , 
2. Hanuman started to fly from this mountain. 
Also there is this beautiful Nambhi aaru. Thirukurungudi is the south most place where Azhwargal has done the Mangalasasanam. In the north it is Badrinath and mukthinath and in the south it is Thirukurungudi. Thirumangaiazhwar has sung on this perumal down south.  We have seen the places in the north and also in the south. We have seen the malai mel nambhi and then if we go down we can see the Nambhi down hill too. Though there is no separate pasuram but there is one pasuram in which all the Nambhi';s are referred as "nindra nambhi, iruntha nambhi, kidantha Nambhi" which is a wonder. 
For Further reading....
http://www.ibiblio.org/sripedia/ramanuja/archives/nov04/msg00109.html
http://www.ibiblio.org/sripedia/oppiliappan/archives/dec06/msg00026.html

Five States of Existence : 
Here is the representation of Perumal for each of His 5 states:
Nindra Nambi               - Vibhavam
Irutha Nambi                - Param
Kidantha Nambi           - Archai
ThiruppArkadal Nambi  - vyUham
Malai Nambi                - AntaryAmin

Thirukurungudi Sundara Paripooranan vadivu azhagiya Nambhi. We started from the hill at 7PM after having darshan of the malai mel Nambhi. We were all tired and we also wanted to go to Rameshwaram, Thiruppullani.  We were not sure when we would reach and the travel plan. We were hungry too. We got down from the Mountain and reached the town of Thirukurungudi. Beautiful town and there is a big temple. We were all wondering, if we shall be able to reach the temple and have darshan before they close and which entrance to get in. While we were thinking all these, we heard the sounds of the kovil melam. When we looked, to our surprise - "Nambalai thedi ithanai per vanthu irukeengala ? Naame vanthom yendru perumal sollarapole tholukku iniyan pallakode, thirukurungudi Nambhi utsava moorthy kovil lilirunthu purapadu kandu aaruli vanthar. Andru utsavam nadanthu vanthathu and atharkaga perumal purappadu kandu aruli veliye vanthar. Yengalukku ithu theriyathu. 


Thedeer yendru perumalai sevithaudaneye raman vanthara, kanna vanthara yendru thonnithu. Nambhi means Gunathale pooranar, nalla gunagalale niranthavar. Nambhi's female gender is Nangai.  Tamil is a beautiful word, senchol, theenthamizh, everyone should learn tamil.  We are watching this series and on one side we are seeing Ram's pathai and on the other side we need to undersand the cultural aspects too - kalachara kotpadu. This is more important. Truthfullness, follow dharma, follow the words of the elders and adding to this list learn Tamizh also.  Along with other subjects one should also learn Tamizh. Basics and are routes is Tamizh. When we reach 40 or 45 when our children are busy with their own lives, we will feel a vaccum in our life. At that time, we shall feel lonely. All our duties would have been done like taking care of children, relatives and the mechanical life will start to bore. Gents will also think of VRS. Ladies will also go through the menopause stage at this age. This age there will be challenges both from physical health and 
also from mental health due to the loneliness. Soonyam soozharapola irukkum. We need to cross this phase of life and at that time language, bhakthi, perumal, azhwar, acharyas, truthfullness, divya desam, service , reading about bhagwan , talking about bhagawan will all help a out. All i can say is Kal kandu(sugar candy) inikkum but to realize it one has to taste it.  

Key Takeaway
3. It is a challenge to cross some troublesome phases of life. During such times bhakthi, perumal, azhwar, azcharyas, divya desam, kainkaryam will all help us to overcome and cross the challenge.

Nammazhwar has sung 10 pasuram for thirukurungudi Nambhi. He says in that "Intha azhaganai seivithutu, yennala avanai vittu perinchu irukka mudiyalai. Yen nenchu avan idathil than irukku" yendru than thayar idathil kurugirar.  We were all so dumb stuck on seeing that beautiful perumal in front of our eyes during his purappadu. Then we had the darshan inside the temple too. Even today, thirukurungudi Jeer swamy - paramahamsethyadi perarullala ramanujar jeer swamy. This temple is running as per the aadhinam of this Jeer swamy.  Nambhi in the temple is very tall, sundara paripooranar. Antha uyarathula varna thirukolam, perumal here is not black and his lips are red, face in blackish green, hands are pinkish red, body in blackish blue. We can keep seeing this perumal forever.. parkalam parkalam parthunde irukkalam. 
Then we started from their and the plan was to go to Rameshwaram Thirupullani that night. On the way, we had a thought. We have seen Ram all the while and there is a person who has sung that "Ram is everything", should we not go and have the darshar of that person ?  Let's see who we went and had the darshan. 

Nammzhwar of Azhwar Thirunagari known as Thirukurugoor Nambhi is none other than Thirukurungudi Nambhi . 
After having the darshan of the Thirukurungudi Nambhi, we started from their. 
Pasuram :: yenganaiyo..

Nammazhwar says after i had the darshan of the Nambhi at Thirukurungudi, O mother my heart has gone with him, so don't search for me.

We also felt the same after having the darshan of thirukurungudi nambhi. But we had to take our hearts back(nenjai peryarthu yeduthu kondu) and start from that place. But one good thing, though we started from the thiruurungudi Nambhi, we had the oppurtunity of having the darshan of another Nambhi. 
As i told earlier, though it was not part of our schedule we did it. We had to start from thirukurungudi then to Thirunelveli and then to Ramanathapuram Rameshwaram. With 20 KM deivation is Nammazhwar Avatharastathalam. 

Pasuram: Karpar iramapiranai allal matrum karparo..

Raman Raman Raman, kalviku vishayam yendral Raman. One has to learn something, he need to learn about Ram. This is what Nammazhwar says in that pasuram clearly. 
Kambhar sang Ramayanam and then later at Srirangam, near thayar sannidhi in the 4 kal mandapam arangetram was done. Kambhar came to Srirangam for arangetram of the Ramayanam. He went had the darshan of perumal, then they gave theertham, sadari. At that time, through archagar (avaseam vanthu) perumal asks "Raman Ramanu nu padineere, antha ramanai thavira deivam kidaiyathu yendru Nammazhwar padi irukkare, avarai patthi 100 pattavathu padineero ? " Then Kambhar sang the Sadagopar Andadhi.  So if one sings about Ram then the person had to sing about Nammazhwar too. This is perumal's thiruvullam(wish).  So as part of Sri Rama Anu yathirai, we also had the bhagyam of having the darshan and visiting the place of Nammazhwar. Nammazhwar is also a Nambhi. We already saw the perumal thirukurungudi Nambhi. Nammazhwar, Thirukurugoor yennum Azhwar ThiruNagariyil, Vaikasi 
Visagathil Avatharithar famously known as thirukurugur Nambhi. Perumal ie. Thirukurungudi Nambhi himself was born as THirukurugur Nambhi i.e Nammazhwar. Nammazhwar's parents went and prayed to Tirukurungudi Nambhi since they didn't have a child. Perumal granted their wish and told them that he himself will be born as an Azhwar.  

Now we have reached Azhwar Thirunagari that night. We had to go to Rameshwaram later. The sannadhi people at Azhwar Thirunagari were excited to see 600 of us since we had traveled all across Bharatha desam. We were very happy since we had the darshan of Azhwar too. Then Sannidhi door was also closed but still we had a great upanyasam and parayanam, let us see 

the same.

Upanyasam at Azhwar Thirunagari


Now we are at Azhwar thirunagari. The place where we are sitting currently, as per "Na bhootho na bhavishyathi"  is a place which is referred as a deviya desam and before this and after this there is no divya desam like this. As part of SriRamaAnuyatra on 16th day, we are at the avatharam sthalam of Nammazhwar ie. Thirukurugoor Azhwar thiruNagari. All the darshan we had in the last 15 days or what we are going to have in next 2 days or darshan of any divya desam in our lifetime, if we keep all that on one side of the balance and if we keep this divya desam which is Nammazhwar's avatharasthalam alone on the other side, This side will have more weigtage than the other..(intha thattu ongi irukkume thavira thazhunthu pogathu). We are currently sitting at such a great place.  This was not part of our plan and it is as if Nammazhwar invited us when were were travelling. Azhwar nammai azhaithu, rathiru nerathil than thirukathavugalai thiranthu vaithu, nam avarukkaga kathu kondu irupathu poga, azhwar nammakaga kathu kondu irunthu sevai sathithar yenbathu solla onnatha bhagya vasam yendru than kolla vendum. Nammazhwar sampradayathule "prapanna jana koodasthar" yendru kondadappadugirar. Athavathu Saranagathi yendru nam oru varthai indru pesugirom yendral, athu azhwar nammukku itta bhikshai yendru than kolla vendum. Yellorum vedanthathai kondu perumal kaztappattu adaiya vendiyavan yendru therinthu kondu irukaileye, antha emperuman miga yeliyavan yendru katti koduthathuleye thalaivan swamy Nammazhwar.  There might be 11 other azhwar  but the topmost and head of them is Nammazhwar. Rest of the azhwars are Nammazhwar avayavaya bhoothargalaga angangalaga iruppargal. He is given the name as "our azhwar" - "Nam azhwar" by Nam perumal. 
"PoigaiyAr BhoothathAr pEyAr...................arul maran seralan koz............thuya bhata nathan "


Upadesa rathinamalai..

There might be many perumal but NamPerumal is only one among them, 

There might be many azhwar but Nammazhwar is only one among them, 

There might be many pillaigal but Nampillai is only one among them,

There might be many jeeyar but Nanjeeyar is only one among them, 
In this divyadesam, more than 5100 years ago( to be exact 5108 years... though there are minor debates..) Nammazhwar took birth in the beginning of the age of kali yuga by the grace of bhagawan.  There is no divyadesam on par with thirukurugur. Vaikasai visakam is also auspicious and there is none equivalent to it. Thiruvaimozhi which is sama vedham has nothing equivalent to it. Similarly if we say azhwar, we will not have another equivalent person to him. Can we say azhwar is bhagawan ? Can we say azhwar is nithyasoori ? Can we say he is a mukthaathma ? Can we say that he is a baddathma like us ? In which ghosti should azhwar be considered ? if we think we shall understand that he is not a baddathma since he was not interested in the materialistic worldly pleasures. Azhwar avatharithu vazhu iruntha desaiyile, yeppothu mukthi adaivom adaivom yendru koovi kollum kalam yendru kurugatho yendru irunthathale mukthargal ghostiyil serka mudiyathu. He is not part of the nithya ghosti too since he didn't get the kainkaryam and he was very much here in this world. Azhwar is a jeevatma so he cannot be a paramatma too. Then which category does azhwar fall into ? Bhagawanin shristiyile oru thani prakiruthi yaga azhwar irunthar yendru than nam kolla vendum. 


ஸர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் 

Sri Ramanin Padhayil - Episode 31 - Dec 8 2013

ஸ்ரீராமஜெயம்

Ramayana dhyana sloka said during the parayanam of Ramayanam which explains -"
Sri Rama as Paramapurusha and Sri Ramayana as Veda".
वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।
वेदःप्रचेतसादासीद् साक्षाद् रामायणात्मना ॥
veda vedye pare pumsi jate dasharathatmaje |
vedah prachetasadasid sakshad ramayanatmana ||
Meaning : “When the omni potent omniscient and the Omnipresent Almighty who can be known only through Veda, took birth as a son of Dasharatha, the most precious Veda has been rendered as Ramayana by the sage Prachetasa.(Valmiki).”

Key Takeaway 
1. Sriram is Paramapurusha and SriRamayana is veda

Vedangalale pughazhapadum Sriman Narayanan ramanaga avatharam seitha pothu, vedangal Ramayana maga piranthana. Vedangalukku yevalavu pazhamai undoo, thonmai undoo,perumai undoo athai polathan SriRamayanathukkum. Nam Vazhkai yeduthu uraikum nool, dharmam sollum nool.  ie. SriRamayanam is as ancient and famous like our vedas and it tells us the righteous path to live. Dharmam for us is speaking truth, don't steal, good ethics, don't wish for other's items, helping mindset.  But Ram is not an ordinary person. Ram is our lord, born as a human. Ram is our role model and he shows us the path to live. So Ram not only follows the dharma which we follow but also goes beyond that. As part of SriRamanin Padhayil, we are about to travel to the  place where Ram exhibited this to all of us. 

After visiting Nammazhwar's avathara sthalam of Azhwar Thirunagari we started from there. We went towards Rameshwaram. Rameshwaram, Danushkoti, Thirupullani Divya Desam. Kadarkarai from where Ram built the bridge. Above all these things, this place is significant because of Vibhishana Saranagati. Crux/Saram of Ramayanam is Vibhishana Saranagathi. Greatness of this place due to Vibhishana Saranagati

So the question is.. what about all the sargam and kandam all this while ? are they not important ? Finally is the sargam of vibhishana saranagati which is in the beginning of Yuddha Kandam is that important ? Yes. All these are just introductory section ( munnurai) and we are reaching the main story just now. The key part(karu) of the story is nothing but Vibhishana Saranagati. Raman Saranagathargalai yerkiran, avargalidathil karunaiyai pozhigiran. Yethana kutram purinthavaraga irunthalum, iraivan nammai yetru kolgiran. Ithu than Ramayanam's saaram. If one filters and searches the 24000 slokas of Ramayanam, we shall get Vibhishana saranagati which is the core part of the story of Rama.  Like getting just 1/4 litre of therattipal from 10 litres of milk, 6 kandam, 500+ sargam, 24000 Slokas, anaithaiyum salithal kidaipathu Vibhishana Saranagati.So what do we understand ? We need to understand that each of us need to do Saranagati.  

Key Takeaway 
2. We all jeevatma's need to do Saranagati at HIS feet
3. Ram protects all the Saranagatha's(Jeevatma's who do Saranagathi) irrespective of defects and mistakes.Pasuram : 

"silaiyinAl ilangkai thIyezhach setRa" - 9.1.10 - Periya Thirumozhi where Thirumangai azhwar says Silaiyinal ilankai settha devane devan avan. 

Pasuram:
"kallAdhavar ilangkai kattazhiththa  kAguththan" - 53 - nAnmugan thiruvandhAdhi as told by Thirumazhisai Azhwar.

Vibhishanan accepted Ram as the supreme lord and he did Saranagati to GOD and hence he got all the good things in his life. Without looking at the fault/ kutram / dhosham perumal accepts each of us. This great gunam/panbhu was exhibited at this place by Ram.  So next two weeks we are going to see thirupullani, Danushkoti and Rameshwaram and east coast is Ram's sethu.  Lots of places to visit. First lets go to Rameshwaram. We stayed at Ramanathapuram and we also wanted to visit temples on the way.  From Ramanathapuram from the place where we stayed, we went for Sethu Snanam.  All these 21 days of our yatra we had taken bath on all those holy rivers and waters except for few days. Today it is a very great snanam - Sethu Snanam, Ram's bridge which will help us to get rid of our sins and the place is called as Sethukarai.


Parikrama of Thirupullani & Sethu Karai

Lets do the parikrama before entering the town.This Kshetram is a punya bhoomi. 
1. First is Thirupullani Perumal Sannidhi. This is where Darbha Sayana Perumal. Perumal for three days did saranagati to samudhrarajan/kadarkarai arasan at this place.  This perumal is on (Sayanam) darbham. 


2. Sethu - From where the bridge was built. Having a bath at this place, especially on Thai Amavasai. Will  be crowses on amavasai. 3. Dhanush Koti - Ram's Dhanush, Saarangam, Kothandam. Koti yendral munai, antha munaiyal raman vetti vittu odaithu vitta idam. All the temples which were here  were runied during the cyclone in 1964.


4. KothandaRamar Sannidhi - There are some interesting things which had happened at this temple and we shall see that in detail later.


5. Gandha Madhana parvam - Where there is Ramar padham. It was from this place Ram saw the complete view and how to direct the monkey clan and how to reach lanka. 
6. Ramar Kovil - Built by a king of Nepal some 2000 years ago. Wonderful temple. 7. Rama Theertham -  Raman shot an arrow and this water came out


8. Lakshmana Theertham - Lakshman shot an arrow and this water came out


9. Sita Theertham

10. Villundi - well which is inside the salty sea with good water

Now let us go and see each of these places in detail and understand the stories which happened their and the details on how did vibhishana saranagati happened.


Ram @ Sethu Karai 

In Valmiki Ramayana, Bhagavan Rama says (6-18-33):
"Sakrudeva prapannaya tavasmeeticha yachatay 
abhaym sarva bhootheybio dadaam yetad vratam mama"
This means, '"If any one surrenders his self to me and seeks protection, I protect him from all dangers and creatures. This is my vow"Ram follows and completes the vratham he has taken. Ram always completes any act he has started on or decided to do.  But this gunam is dangerous if it is with the evil people. Because they will be focussed in completing the evil act they have started. Ram is a good person and a person like Ram if he is focussed in completing the tasks he has taken then it is victory for the world. Vibhishanan came to do Saranagati.  Ram decided that he will accept his Saranagati for sure. Sugreevan and Jambhavan were against this decision of Ram and gave all reasons why Ram should not do that. But Ram was focussed and he did the same.  What we need to understand is that we have done many such mistakes(kutram) in our lives, Vibhishanan is the brother of Ravanan who took away piratti from Ram and also Vibhishanan is by birth a arakkan, inspite of all these Ram accepted Vibhishana Saranagati. This great act had happened very much at this place - Sethu karai. This is a wonderful place. 

One can see the fishermen busy in the sea, lots of boats, lakhs of people meet here to have the sethu snanam.   This is one of the char dham - 4 Karai - 4 boundary.

Char Dham

Char Dham - Badri in the north, Puri jagannatha in the east, Rameshwaram-Thirupullani in the south, Dwaraka in the west.  These are the 4 corners of india. 
Periazhwar says in Periazhwar Thirumozhi 4.7.9 "vadadisai madurai sAlagrAmam vaikundam tuvarai ayodhdhi " Route taken by Ram

That great punya sthalam is here.  First let us look at why we are here. 
Ram came via the western ghats and reached till Mahendra giri. Near that there is a place called Kolachal where there was a harbour even sometime back. That place is not a suitable location to build a bridge and not deep enough as per Ram. So they started to walk towards kanyakumari and then at Kanyakumari they turned east on the coast to reach a  place called Vela Vanam. They crossed vela vanam and on the other side is Ramanathapuram, Rameshwaram and reached this place. Let us hear more on this from the upanyasam which happened at sethu karai.  

Kothandaramar Temple


When they reached this place, they were waiting to see how to proceed further. Antha kathundu iruntha thirukolathileye Kothanda Ramar sannidhi. We are having the darshan of this temple from outside. Whenever you happen to come here, ask for kothanda ramar sannidhi, Which is little far from the core places and need to visit all these places.  Now let's get back to the sethu karai.

Sethu Karai

This sea is important for two reasons. 1- Vibhishana Saranagati 2. Place from where Ram built the bridge. So known as Ramar Palam, Ramar Sethu and very famous.

Rules to take bath in the sea

The sea is salty. When should we have bath in the sea ? There is a rule for the same. 
They say "Aparvani kadal theendakudathu". One should have a bath in the sea only during the parva kalam. Parva kalam means pournami, amavasai days. That is why masi magam, pournami there is theertha vari in all the temples. Perumal will come to the sea during that pournami. Here on Amavasya especially thai is very crowded.  
So only on those parva kalam we should take bath in the sea. There are some exception to this too. At sethu, Puri one can have a bath any time of the year since it is punya theertham. 
We also spoke to the local people to find more information from their experience lets hear from them and then we can also hear the vibhishana saranagati parayanam. Then we had the upanyasam at the near by anjaneyar temple and let us listen to all these. 

Parayanam at Sethu Karai

Check the video

On this side of the Pambhan palam is thirupullani darbhasayana perumal kovil. When we cross the pambhan palam and go on the other side one can see the kothandaramar sannidhi, Dhanush kodi, Gandha Madhana parvam are all their.

Kothandaramar Sannidhi 

Let us hear from the person at Kothandaramar sannidhi on the Maahaatmiyam of that place. 
Jai Sriram. This is the place where Ram did the pattabhishekam for Vibhishanar as king of lanka. At lanka, Vibhishana tries to explain Ravana and why he should send sita back since Ram is not a normal human and he is Paramatma's avatharam and explains all the vishesham. But Ravanan doesn't listens to him and also tries to insult Vibhishana. Then Vibhishana with his 4 ministers travels through akasa margam from lanka to sethu. Here at Sethu, Ram is trying to discuss and find options to build bridge to lanka. When vibhishana arrived everyone doubted vibhishana and didn't want to accept vibhishana. Anjaneyar interrupts and tells that vibhishana is a Dharma athma and he is a vishnu Bhakthar. He also cited that when he was in Lanka he had seen the various aspects which explain that vibhishanan is a dharma athma. Then Ram says that "not only Vibhishanan, ravanan whoever does saranagati(saranam yendru vanthal) with pure/complete mind(athmaartham)  I am responsible to protect him. ( avanai rakshika vendiyathu yen kadamai). Hence I am accepting vibhishana as my brother. Not just protect vibhishana but also accept him as my brother".  Even when Ravana was alive, Ram did the pattabhishekam for Vibhishana as the king of Lanka.  It is confirmed that Ravanan is going to get defeated and after that lanka needs a king and hence he did so soon after vibhishanan came and seeked refuge at Ram's feet.  The important thathparyam to be noted here is that Ram's goal was not to capture lanka instead was to rescue Sita who was abducted by Ravana.  His responsibility was Ravana samharam to rescue Sita and not capturing Lanka. Hence he did the pattabhishekam for Vibhishanam. Every year on Aani masam sukla pasham dasami thidhi vibhis hana pattabhishekam utsavam is conducted in this temple. Perumal inge yezhunthu aruli, Vibshanar also comes here and Ram does the lanka pattabhishekam. Many bhaktas come here to have the darshan of the same. The ancient temple got runied in 1964 when the danushkodi cyclone happened and later by the contribution by a north indian this new temple as been built. This is a ubhaya kovil of arul migu ramanathaswamy. The two pillars which you see are ancient. We once tried to dig and see this pillar and it was going deeper and deeper. Then we didn't want to disturb further and left it as is. This is believed to have been vasal in those days. After the cyclone this temple has been rebuilt. One can also see the ancient madappalli. Those days train was the only option and people used to come by walk all along the shore including Ram. Earlier there had been annadhanam done in this madappali for all those Dhanushkoti padha yatrikas.  The pillar and the kitchen(madappali) are the only two ancient evidence  which one can see here at this point of time.  Punarudhanam has been done for rest of the temples. Kothandaramar, lakshmanar, sita devi, anjaneyar, vibhishanar are here and is same as what you see in the gopuram same perumal is there inside the garbhagraham too in the same order. Vibhishanar being here is more vishesham. Upanyasam 


The bridge built by Ram is called as Ramar Sethu. Sethu means bridge/paalam. Bhaghawan himself is a paalam/bridge.  We are on one side of the Paalam which is samsaram in this bhoomi and bhagawan is on the other side at Vaikuntam. We need to cross and for us to cross only Ram himself is the means. Vedavyasar explains in Brahmasutram that Brahmam Bhagawan himself is the bridge to reach Bhagawan A bridge does two things. first it stops the water from this side and other side from mixing. Next it takes one from this side to the other side. Bhagawan does these two. From this nithya samsara mandalam he leads us the path and guides us and makes us reach the nithya vaikuntam. He protects so that samsaram and vaikuntam does not get mixed up. So when we say paalam we need to remember these things and need to pray him. 

Key Takeaway
4. Bhagawan himself is a bridge for us to take us from this side - samsaram to the other side - Vaikuntam.  Reach HIM through HIM. 
5. Sethu snanam - Sankalpam, tharpanam. After bath in a punya kshetram do not go back and have a bath at home on the same day. Think of our ancestors, rishi's and Vibhishana Saranagathi while taking bath at sethu. 

In puranam and in Upanishad they try to explain things using things which we understand. Like bridge, sun, fire are used to explain deep meanings.  One more thing, we need to understand is that Sethu Snanam is important. Ram had made this place a punya place. Ram crossed this place when he went to Lanka. But when Ram travelled back from Lanka he took the sky route and didn't come here since he went in the pushpaka vimanam. This is what valmiki ramayanam and kambha ramayanam tells. 
But Ram when he travelled in the pushpakavimanam he has blessed this place - melirunthu kizhe kadakshithu irukkirar. Ram also asks seetha to give her blessings (kadaksham) to this place. At that time Ram says that "Sethu is a punya bhoomi and if one comes here to have a bath and do tharpanam, they reap good benefits(nargathi). This place will be treated as a punya bhoomi from now on. This will not be a place which will be used for transportation where people can travel."  Ram has decided so that day itself. Wonderful place. There are certain rules to be followed when we go for a bath at sethu.  There are people who does sankalpam and then do snanam. After bathing people do tharpanam. But at no cause, one should not go back to room/house and have a bath. After a bath in a punya sthalam or punya river one should not go home and have a bath the same day. We need to think of our pithru when we take bath at sethu, need to think of Ram, Valmiki, vibhishana saranagati too. Wonderful place and let us hear on the upanyasam. 
Upanyasam at Sethu

Samudhararajan says "you have nalan with you. Nalan's father is vishwakarma. Because of the blessings/anugraham of Vishwakarma, if Nalan touches a rock/parankal and drops it into the ocean it would float and i will hold the same. Use the same rocks to make a bridge to cross from this side to the other side." Nalan touched the rocks one by one and gave it to the monkeys who built the bridge. 
Thirumangai azhwar in his pasuram says "Mallai muneer atharpada vari vanchalagal valavittu... kodiyon ilangai pugal utru" ( TBD)
Muneer because it consists of 3 waters - aatru neer, utru neer, vetru neer(rain water). 
Azhwar says "muneer gnalam padathai yen mugilvannan..." ( TBD)
The sea which consists of all the three sources of water "kalanginathu" because the monkey's started to put the stones into the sea.Kadale Kalangittru. 
What did Raman do for all this to happen ? Azhwar says "Raman than ida kaiyil piditha saranga mennum villai valaithan ithu athanaiyum nadanthathu."  Ram once said "before evening if the rakshasas who abducted sita is not getting her back, I will turn the entire world upside down." This sethu was built just because they were frightened of the effects of the bow of Ram. 
Thondaradipodi azhwar Pasuram :: "oru villal..." ( TBD)
Kulasekararazhwar says : "pura kadalai ..." ( TBD)
Sabhala sittham ulla kurangugal.. Monkeys who cannot be controlled easily. If our minds are not easy to control then imagine the monkeys. So with such monkeys building a bridge to cross this sea is not a task which a human can do it easily. So perumal's parathvathuvam is exhibited here
Thirupullani

SriRamanin padhayil, Ramane darbhai parappi samudhrarajanidam 3 natkal(days) Saranagati seitha puniyamana bhoomi Thirupullani. Azhwargal mangalasasanam pannina idam. Thirumangaiazhwar has sung 20 songs. Adi Jagannatha perumal sthalathukku emperuman. Apart from him in Sayana thirukolam Thirupullani emperuman darbha sayana peruman darisanam kodukirar. Why this town called as pullani ? Pul means darbham( a type of holy grass), anai means sayanam/sleeping posture.  Pulanai yenbhathu maruvi kalappokil pullani yendru vazhaingugirathu. Thiru is added for respect and for mangalam. So thirupullani.  This place is 3 KM from the sea shore. Big pushkarani in front of the temple and one need to be careful when getting into water since it might be slippery. We also had the incident of someone falling and we managed to rescue them as if thirupullani perumal himself came to rescue the person.  We went inside the wonderful temple which belongs to the samasthanam and follows Vaikhanasa agama for the puja's. This temple should have existed even before Ram's time. When we look into the sthalapuranam of this temple, dasarathan had prayed to the Adi Jagannatha perumal of this place when he did the puthra kameshti Yagam and then got the payasam and later the 4 boys were born. So this perumal was worshipped by Dasarathan himself. Hence instead of saying Jagannathan this perumal is called as Adi Jagannathan. Very ancient perumal. Huge temple. 


First let's have the darshan of Thayar - Padmasini Thayar.

we say the daily prayer - "Padhma priyE Padmini Padma hasthE  PadmAlayE Padma daLAyadhAkshi "

(Additional Info :: 

Padhma priyE Padmini Padma hasthE
 PadmAlayE Padma daLAyadhAkshi 
 visva priyE VishNu manOnukulE
 tvath paada padmam mayi sannidhathsva 
 Above is Kaliyan"s SaraNAgathi to MahA Lakshmi, Thirumangai AzhwAr visualized the consort of the Lord at ThiruveLLakkuLam on the Lord's chest and saluted Her in the spirit of Sri Sooktha r*k and performed saraNAgathi to the Lord through Her. 
Meaning : Oh MahA Lakshmi , who is very fond of the lotus flower! Oh supreme One holding that lotus flower in Your hands ! Oh Mother seated on a golden lotus ! Oh the most beautiful One with the eyes resembling that of the enchanting petals of a tender lotus ! Oh parama KaaruNya mUrthy filled with dayA for one and all ! Oh auspicious Lady , who is tuned closely to the wishes of Your Lord ! Please place Your auspicious lotus feet on my siras ! 
After performing SaraNAgathi to Her , Thirumangai received Her anugraham and then approached the Lord of this divya dEsam and addressed Him movingly as "ANNA " and begged Him to remove all the obstacles that obstructed him unitl then to seek and gain the parama purushArtham of Moksham )

Hirannya-Varnnaam Harinniim Suvarnna-Rajata-Srajaam |

Candraam Hirannmayiim Lakssmiim Jaatavedo Ma Aavaha ||1||
let us remove all our amangalam i.e alakshmi and give us mangalam and the lakshmi Kataksham. 

(Additional Info :: 

This is from Srisuktam with the following meaning...
(Harih Om. O Jatavedo, Invoke for me that Lakshmi) Who is of Golden Colour, Beautiful and Adorned with Gold and Silver Garlands.  (Gold represents Sun or the Fire of Tapas; Silver represents Moon or the Bliss and Beauty of Pure Sattva.) Who is like the Moon with a Golden Aura, Who is Lakshmi, the Embodiment of Sri; O Jatavedo, please Invoke for Me that Lakshmi.
(Moon represents the Bliss and Beauty of Pure Sattva and the Golden Aura represents the Fire of Tapas.) 

The presence of this Thayar is significant because when Ram came here Sita was not there with Ram. To fullfill that kurai this Thayar is here. After having darshan of Thayar we did the pradakshinam. 


Lots of huge tall trees too. People have prayed and have given many nagar as part of the prarthanai.  We had the darshan of the same too. 

Next is the sannidhi of Dharbha Sayana perumal.  Garbhagrahathil, Neenda sayanamaga, darbhathai parappi, thannudaiya kaiyaye thalaiku anaiyaga koduthu ondu kadal arasanidathe saranagati seithan Raman. Even after 3 days Samudhrarajan didn't turn up. Raman though naam adiyen adiyen yendru paninthu ponal yaarum thirumbha parka marukkirargal. Ambhu yeduthu Villai yeduthal than oor adangum yendru Lakshmananidathil kovamaga pesinar. 

Yuddha Kandam , Sargam 21 , slogam: 22
चापम् आनय सौमित्रे शरामः च आशी विष उपमान् |
समुद्रम् शोषयिष्यामि पद्भ्याम् यान्तु प्लवङ्गमाः || ६-२१-२२
"The Ocean is not appearing himself before me on kind words. O, Lakshmana! Bring the bow and the serpentine arrows. I shall dry up this ocean, so that our monkeys can cross it by feet."
Then the Samudhrarajan got scared and he came out and said "being an ocean is my nature and you are the creator of this. How can a ocean pave way ?". saying those words the ocean god took refuge at Ram's feet.  Even today near the Garbhagragam, near ardha mandapam, we can see Vibhishanan on one side and Samudhrarajan and his wife on the other side.We have had the darshan of Adi Jagannatha perumal, Thayar, Darbha Sayana Perumal. Now let us hear from the nithya kainkarya archaka swamy on the kshetra mahatmiyam and the charithram which happened here. Let us hear.


Also Refer :: http://www.ibiblio.org/sadagopan/ahobilavalli/tpullani_p1.pdf


Pullaranya kshetram yendru azhakakoodiya Thirupullani divyaDesam is the 44th Divya Desam of the PandyaNadu. Thirumangaiazhwar has done mangalasasanam and is a visheshmana divya desam. Moorthy sthalam theertham - Sethu is the theertham. Sethu Nadu yendru sollakudiya sethu samasthanathin keezh intha Thirupullani alayam nirvagika pattu varugirathu. Moolavar Adi Jagannatha perumal, pullavar, kanvar, kalavar yennum rishigalukku prathyaksham agi, avargalukkukaga muthalil asvath roppiyaga sevai sathithathaga sthala puranam. Athanpin antha asvath swarna mayamaga irunthathu. Athan pin asvath roopiyaga iruntha perumal, rishigalin vendukolukku inanga, Sridevi bhoodevi Sametharaga amaruntha kolathil, sevai sathiththu arulugirar. Intha pullaranya kshetram visheshamaga yella rishigalalum solla pattu irukirathu. Pullarisi poojai seithathal pullaranya ksehtram yendru. Pul Aaranyam - thirupullani sethu  pooraga pul/darbhai irunthathunala pullaranyam yendra sollappadugira divya desathil emperumal yezhuthu aruli sevai sathikirar.  Intha emperumanin thani kovil nachiyaraga padmavathi thayarum, andal nachiyarum sevai sathithu arul palikirar. Intha perumalai thirumangai azhwar 20 pasurangalale mangalasasanam seithu irukkirar. In tha adi Jagannatha perumalai, puthira kameshti yagam seivatharku munnal intha kshetrathukku vijayam seitha pothu, avarukku thane Ramanaga avatharam seivathaga anugrahithu, moola manthiram anugrahithathaga sthalapuranam. Intha kshetrathuku varum bhakthargalukku, avargal vendum padi, kuzhanthai peru santhana bhagyam aruluginrar. Intha adi Jagannatha perumal kovil 4 sannidhigal kondu ullathu - Adi jagannathar, padmavathi thayar &  andal, darbha sayana ramar, pattabhiramar. Santhana gopalan Sannidhi irukkirathu. Azhwar, acharyargal Sannidhi, Udayavar emperuman, Manavala mamunigal sannidhi yendru yella sannidhigalum irukkirarthu. 


Saranagati 

SriRamayanathil thiranda karuthu Vibhishana Saranagathi yendru munnameye koorinom. I will explain that more in detail. We had the darshan of thirupullani, and later we shall go to rameshwaram to see raghunathan kovil, Gandha madhana parvatham, danushkoti. Most important is we need to understand the core inner meaning.  In this entire series we have been having darshan of the places on one side and on the other side we have also been learning the core moral aspects and things we need to understand/follow in each of them. We have been trying to understand the thaththuvam. Sriramaynathil from the beginning till the end there are many Saranagathi. Some of the Saranagathi are fruitful(pallikinrana payan kodukinrana). Other Saranagathi are not fruitful. 
1. First all the devar's are performing saranagathi to Thirumal asking him to take the avatharam of Ram to rescue them from rakhashas. "Arthitho Manushe loge jagne. Vishnu sanathana"
Perumal also took the Ramavatharam and destroyed the rakshas and dharma came back to existence So this saranagathi was fruitful.

2. Next it was dasarathan who did the saranagathi to Parasuram. When Parasuram was angry. Dasarathan requested that ram and sita are newly married and they were on the way to ayodhya.  Dasarathan got scared on seeing the angry Parasuram and the impact it will have on Ram/Sita. This tells that Dasarathan was not aware of Ram's greatness. Without knowing Ram's true nature Dasarathan did the Saranagathi to Parasuram.  Parasuram was full of anger and he had no karunai.  When we do saranagati to a person who is with anger then that saranagathi does not become fruitful.3. Third one lakshman did Saranagathi at Ram's feet asking Ram to take him along with him to the forest. Sita was also there with Ram, through Sita(Sitayai munnitu kondu) Lakshmana does saranagathi at Ram's feet.  "Bhavam .." Lakshmana requested Ram to take him along with him so that he can continue to do kainkaryam to Ram and sita.  This Saranagati did become fruitful. 

ayodhya kandam : sargam 31 : Slokam 25 
भवांस् तु सह वैदेह्या गिरि सानुषु रंस्यते |
अहम् सर्वम् करिष्यामि जाग्रतः स्वपतः च ते || २-३१-२५
Meaning : "You along with Seetha enjoy yourself on mountain-ridges. I shall do everything while you are waking or sleeping."
4. Fourth is the saranagathi done by Bharathan at chitrakoot. Bharath asked ram to come back to ayodhya. But this saranagathi wasn't fruitful since Ram gave the padukai to Bharath and he proceeded to the forest.5.  Fifth saranagathi is the one we are seeing currently which is Vibhishana Saranagathi. Inspite of the words of sugreeva Ram accepted the saranagathi done by Vibhishana inspite of his evil background.  So this saranagathi was fruitful. 
6. Sixth Saranagathi is the Saranagathi done by Ram to Samudhrarajan. This was not fruitful and Ram got angry. This is what we saw in the darbha sayanam temple too. After Ram took his bow and was ready to shot the arrow, scared samudhrarajan came out and then the rest of the action happened. 

Just a math, 1st, 3rd and 5th Saranagathi were fruitful.  The 2nd, 4th, 6th didn't become fruitful. Did Valmiki did any math of odd or even ? 

Apart from these 6 Saranagathi there are many other Saranagathi in Ramayanam. The crux behind all these Saranagathi is Vibhishana Saranagathi. 

Yaru oruthan karmangalale pidika pattu irukirano, athanal mari mari piravi yedukirano, intha karmangalai nammale tholaika mudiyathu. Pava punniyangal kannaku illathavai. Anadhi kalamaga serthu irukirom. We are weak person inspite of our other background. We do not have strength to get rid of our karmas.  We do not know how to get rid of our karmas and we are so weak from this perspective. So to get rid of our karmas and to get rid of this birth cycle and this is not possible by us. Intha bhuthi yarruku vanthudutho avan "Iraiva nee tharai parai" yendru bhagawanin thiruvadigalile Saranagathi pannugiran. 

Samhita Vakyam is 'tvamEva upAya bhootOmE bhava ithi prArthanA mathi: saraNAgathi'.
Bhagawannu neeye yenakku upayama irukkanum, yennaku vera vazhi thanjam theriyalai, vera pugal illai, yen endral naan poga ninaikum idam rombha uyarntha idam Vaikuntam, naan thandanam yendru ninaikum karmangalo, ninaithu parka mudiyatha valiya alai pondra karmam, nano chinnavan, kandippaga yennal sathika mudiyathu, neera sathichi kuduka vendum, intha yennam niththam nam ullathil irukka vendum. Yeppa naam sannadhiki poi perumalukku pujai pannarom nalum kettukkonde irukkanam. Matra yethai prarthikaromo illayo, Jnanathai vendalam, Bhakthiyai vendalam, ne than mukthi kodukanam yendru vendalam, Oru naal kandippaga namakku kidaikum yendra oruthiyodu venda vendum. Dinanum saranagathi panna thevai illai, oru naal seithale pothum. Antha bhuthi vanthu vittathu yendral, atharke perumal rombha anandam padugirar. Athanale Vibhishana saranagathi vibhishanin thazhtha nilaiyai vilakki, Ramanin uyarntha nilaiyai vilakki(explain), intha renduthukkum korthu kuduthu, Ramanin karunaiyai ulagathuke prakasam paduthina prakaranam than vibhishana Saranagathi. Athu nadantha idam intha idam. Intha idathuku appo yevalavu yetram irukkum. Naamum inge irukkum, Darbha sayana perumal, adi jagannatha perumal ivargal thiruvadigalai pattri, padamasini thayarai munnitu, vibhishananukku yepper patta kainkarya vazhkai kittitho nammakum kittatumaindru vendikkolvom.

Ramanin padhayil  sethu karai and thirupullani darisithhom. Next we need to cross the bridge to go to the other side to see the other great things happened in that punya bhoomi. Please wait to watch them in Ramanin Padhayil. 


ஸர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் 


Sri Ramanin Padhayil - Episode 32 - Dec 15 2013

ஸ்ரீராமஜெயம்

Slogam explaining Core of Ramayana - Ram's words to Sugreeva 

मित्र भावेन सम्प्राप्तम् न त्यजेयम् कथंचन |
दोषो यदि अपि तस्य स्यात् सताम् एतद् अगर्हितम् ||६-१८-३
mithra bhavena samprAptam na tyajeyam kathancana
dosho yadyapi tasya syAt satAm etat agarhitam - yuddha kandam 18.3
Meaning : "By any means, I do not desert anyone who arrives with a friendly appearance, even if he has a defect. His acceptance is irreproachable in the eyes of good men"
Note : In spite of all the objections raised by SugrIvan and others about granting protection to VibhIshaNan , the brother of  Raavanan , Lord Raamachandran granted abhaya PradhAnam ( granting protection)to VibhIshanan with those words.

Key Takeaway 
1. Ram accepts his bhakthas in spite of mistakes and defects. 
2. Forgive a person even if there is some good things and desert only after giving many chances

Forgive even if there is some good things, desert only after giving many chances

The above slokam was told by Ram during Vibhishana Saranagati. As part of Sri Ramanin Padhayil, we have been watching all the places starting from ayodhya. The core section/core meaning which ramayanam tells is what is told in the above  slogam(Ramayanathin thiranda porul - Karu).  If someone takes refuge at Ram's feet saying "Saranam", Ram does not look into things like - " is he a bhakthiman ? how much does he give ? what good acts have the person done ? ", instead what Ram looks into is -"Whether the person was willing to seek Ram ? Is there  some trace of bhakthi ?(Bhakthi thulirthu 
 irukiratha ?) ".  
Let's see how we behave. In spite of many good action from a close friend we shall end up moving away from that friendship if the friend commits some mistake. But Ram is so different in his behavior/action. Even if the person has done some good deed Ram accepts that person without looking into the bad acts. But if Ram does not want to protect one then he does so only when the person commits many mistakes. 
How do we behave ? Let's think. 
Orutharai nam yetrukka vendum yendral avar rombha naal nallavaraga irunthu proove pannanum. Anal orutharai naam uttudavendum yendral avar konjum thappu pannum pothe kovam vanthu vittuduvom. Intha thanmai maravendum.
So what do we need to learn from Ram ? 
Orutharai yetrukkolla sila nanmai irunthalum yetrukkola vendum. Orutharai kai vida vendum yendral niraiya theemai purinthu irunthal than kai vida vendum. 
This great moral is what we understand from following ram's padhai(foot path). Yatra Group at Thirupullani Dhanushkoti Rameshwaram

Ramanin Padhai is at Thirupullani, Dhanushkoti, Rameshwaram. We are almost to the end of this program series. 

Ram's Saranagathi to The King of Ocean

Vibhishanan came and did Saranagathi, Ram accepted the same. Then Vibhishanan asked Ram to do Saranagathi to the Kadal aarasan. For three days Ram slept on the shore and did Saranagathi. Facing towards East, Ram sat and requested the king of ocean to pave way for them to cross the ocean.  But the Samudrarajan didn't understand and hence Ram had to frighten the ocean with his bow and arrow saying "If you are not paving way to me, hye ocean i will just dry you with a shot of an arrow and then the monkeys can walk and go to lanka".
Slogam - Sagaram sosaishyamki ..
Yuddha kandam : Sargam 21 : Sloka 22
चापम् आनय सौमित्रे शरामः च आशी विष उपमान् |
समुद्रम् शोषयिष्यामि पद्भ्याम् यान्तु प्लवङ्गमाः || ६-२१-२२
Meaning : Ram says "The Ocean is not appearing himself before me on kind words. O, Lakshmana! Bring the bow and the serpentine arrows. I shall dry up this ocean, so that our monkeys can cross it by feet."
As soon as the king of the ocean heard these words of Ram, he got frightened and came out with his wife.  Immediately Ram cooled out and asked him to pave way for them to go. 


Why Ram had to build a bridge ?

Kurathazhwan when explaining this says in Athimanusha sthavam - 
Slokam 26 : 
tvam dakshiNasya nivasan udadhE: taTEapi
dUrAnthara uttara payOdhi mahAntareepE |
daityAn nijaika Sara-pAraNayan, kimEtAm
lankAm sthitO atra kurushE na kila sma bhasma ||
Meaning from sadagopan.org : Here, KurEsar salutes the GuNam of the Lord known as Dhairyam (Courage). He says: "Oh Lord without birth! You engaged in Prathisayanam at ThiruppullANi and waited for permission from Samudra Raajan to build a dam over him to reach the island of Lanka to engage RaavaNan in battle and destroy him. Samudra Raajan ignored You thinking that You are just a human being. You got enraged at the insult of the King of oceans and got ready to send Your fiery arrow to dry up the waters of the oceans. Samudra Raajan was now afraid for his life and appeared with his wives before You and performed araNAgathy and begged to be spared. You informed the king of Oceans that Your arrow was set and can not be withdrawn; You asked him to suggest another target. Samudra Raajan begged You to send Your unfailing arrow at the inhabitants of a remote island in the north, who were abusing him. You obliged and Your arrow destroyed them from an immense distance. If that (Your power) is so profound and far reaching, how can adiyEn understand your inaction in not destroying RaavaNaa and his army, which were not far away from your position in ThiruppullANi. Sethu Bhandam and the invasion of LankA look in this context appear like window dressing. You could have reduced to ashes RaavaNAdhis from the banks of Sethu itself but you chose not to. Why is that?

Rama unnai patthi yennamo ninaithundu irunthen. Raman villai yetrinar kadal mela yeiya pogirar. Raman bhanam veenaga poga koodathu. Amoga bhanam. Raman chattunu marittar. Yarai yethiri nu ninaitheno avare kai koopi kondu vanthapirpadu nanban agi vittan. Hye Kadale unnaku yaaravathu virodhi irunthal sollu intha ambha avargal peril yeigiren. Kadal sollitru - "Bharatha desathinudaiya vada merku disaiyil, palai vanam thandi oru idal irukirathu. Angu thirudargal vasikkirargal. Avargal amrutha mayamana thaneerai kudithu attakasam seigirargal. Rama un ambhai avargal mel vittudu. Raman disai mari nindru vada-merkku disai noki yeithan, motha bharadathai thandi poi vizhuntha ambhu avargalai azhithathu. Kurathazhwan ketkirar ivalavu thooram ambhu yeitha mudinthathe, athe pola kizhakku noki nindru kondu angirunthe ravananai nokki ambhu vittu irunthal oru nimishathil kathai mudinthu irukkume. Yen seiyavillai ? Ivvalavu periya anai katta venduma ? yendru kettar. Raman padhil kooravillai anal nammkku bhathil theriyum. Antha aanai kattinal than oru punniya kshetram oruvagum. Angu poi niradi makkal papam kazhithu kollatum. Intha yennathodu Raman palam katti irukirar. Namum antha yennathai purinthu kolla vendum. 

So ram wanted a punya kshetram to  be here at Sethu where he has travelled and where he himself had built the bridge. (Thiruvadi patta idam, kaiyal kattina idam).  Inda bhakthiyin mudirchi pothum, bharatha desathil anaithu Rama bhakthargal athuku than yengi irukirargal. Raman Thiruvadi patta idam Sethu. Antha sethu vai than naam darisikka pogirom.

Key Takeaway 
3. Ram walked all throughout India so that we all can go and visit those punya sthalam to get rid of our sins. 

Dhanushkoti & Pambhan Bridge

Danushkoti yendra mukhiyamana idam. Angu poga vendumanal, Pambhan palathai thanda vendum. This bridge is made up of two bridges.  There is one bridge to travel by rail and one to travel by road. In 1914 the railway bridge was built during the British period. Till 1964 the bridge in the middle had two diversion one towards Rameshwaram and one towards Danushkoti.  


During the 1964 cyclone there was a huge accident and one of the train got stuck in the cyclone. The tracks were also totally destroyed during that accident. So one cannot go towards Danushkoti using that track now but we can go towards Rameshwaram. Wonderful Cantilever bridge which opens up when the ships need to travel. People of all ages love to watch this bridge. 


 The current road bridge is recent and earlier even before the train track everyone need to come to a place called Mandapam. Going to kasi rameshwaram was a practice followed for a long time. From Mandapam one need to go by parisal or thoni/boat to the Rameshwaram island which is away from the main land.  These bridges are to travel from the mainland to the island. 


Now we are having the darshan of Danushkoti. There was a temple here long ago which is not there now. Dhanush Koti (corner)  - Ram destroyed the bridge using the edge of his arrow. Why did Ram destroy the bridge ?  Why this place is known as Dhanush koti ? let us hear more on this.
Dhanushkoti - Name reason 

As part of Sriramnin Padhayil, we started from Danushkoti and we went to the Gandha Madhana Parvatham. The route is wonderful travelling through the kadal. Raman himself is a Guna Kadal.  We are just trying to cross this ocean of waters. We discussed that Ram destroyed the bridge which he had built using the edge of his arrow. Why ? When he went back to ayodhya he didn't even get down and he traveled in the pushpaka vimanam. If so when did he get down and come here ? We can answer this question in two ways.

1. Raman palam kattuvatharku munbhaga, than villin oru nuniyai ikaraiyil thattiyum, mattrum oru nuniyai akaraiyilum thatti irukkalam.  Rendu pakkamum Dhanush koti ya irukkalam. Just 30 KM from Dhanushkoti we can reach the Thalai Mannar area of Lanka.  Ikkaraikum akkaraikum, than neenda deiva thanmai porunthiya villal raman thatti irukkalam. 
2. Allathu palam katti ikkaraiyil irunthu akkaraiku pona piragu, lankaiyil sandai mudintha pirpadu Raman angirunthe ikkarayil irukkum palanthin nuniyai thatti matri irukklam. yetharkaga ippadi seiya vendum. Dhanush Koti is villin nuni yendrum parthom.
3. Moondravathu karuthu, mithila purikku sendru Raman seethaiyai kalyanam pannikkolla villai murithar. Appave Dhanusha Dham yendra idathil Villin oru munai vizhunthathu yendru parthom. Appa anga irukkkum mahanth yenna sonnar, intha vill moondru paguthiyaga vedithathu athil ondru Dhanusha dham, mattrondru Dhanush koti allavukku poi vizhuunthathu. Anga moorika patta villin oru paguthi ingu vishuntha padiyal ithu dhanush koti yendru vadake iruppavargal ninaikirargal. 

Yeppadiyum irukkattum, Azhwar than pasurathil koorugirar,
(TBD)
Periya neer padaithu athil angu vurainthu kadaithu adaithu udaithu
Periya neer - kadalai padaikirar, 
angu urainthu - Kadal ulla idathil perumal sayanam pannugirar adi shesha padukaiyil, athai kadaithu - thiruparkadalai kadainthan amudham, mahalakshmi yedupatharkaga, 
adaithu- athe lakshmi/Seetha deviyai Ravanan sirai vaikka atharkaga kadalai adaithan palam kattinan.  
Udaithan - Palam katti ikkaraiyil irunthu akkarai varai sendru, rama-ravana yutham mudinthu pushpaka vimanathil sellum mun Raman intha palathin pathaiyai Udaithan yendru azhwar koorugirar.
Periyavachan pillai yennum urai asiriyar who lived some 700-800 years ago, avar solluvathu - intha palam inimel puniya bhoomiyaga irukka vendum, ithu pokkuvarathuku udaiyathana idamaga irukkakudathu, makkal ithai vananganum, raman thiruvadi pattathu yendru irukka vendum yenbhatharkaga, vera yentha payanukkum ithai payan paduthal koodathu(e.g Raman padukai cannot be used by us and we need to worship), Raman thiruvadi patta idam punya kshetramaga irukkattum yendru ramane udaithan yendru sollugirar. Now we have answers to all the questions we had in this pasuram. Unmaiyai unmayaga ramabhakthargal therinthu kondal kavalai illai. Ramane arbhuthamaga kattinar antha palam idam thodangina ithu than yendru Dhanushkoti yai sollugirargal. 

TBD : Azhwar pasuram - "Manathullan maa kadal neerulllan malaral thannathullan "

Gandha Madhana Parvatham - Viewpoint

From there we came to Gandha Madhana Parvatham. Oru kundru(hill) and on the top is a temple with ram's Thiruvadi. THe mahatmiyam of this place is that Ram had stood on this hillock to have a view of the entire surrounding before he decided how to proceed to lanka, how far is the sea, how far are the monkey group, from where should the bridge be built, after building the bridge where to reach, All these Survey was done from this hill top.  Then the entire monkey trooups assembled here in front on this place. It was a huge group and had assembled in a large area - crores of monkeys had come.  Kambhar says that there were 52 crores of monkey when they returned to monkey which included female monkeys who joined them on the way at Kishkinda. Even if we consider half of it still it is a huge crowd.  Must have been huge crowd which one cannot think - amanushyamana karanam. 

Next is Ramar Sannidhi built by a Nepal king.  Let us see about that and then how many days did they take to built the bridge and how Ram spent the entire time given by Seeta.  Let us see.


Rameshwaram - Ramanathan

Sri Rama Rama Rameti, Rame Rame Manorame; 
Sahasrenama tattulyam, Rama Nama Varanane
Parvathi Paramasivanidam Ketka. Ramanathan, Rameshwaran are the names of Shivan. Vada mozhiyil rendu vithamana samasangal kooruvargal. Antha rendu vithathilum porul kooralam.
1. Ramasya Nathaha yaha saha Ramanathaha
2. Ramaha Nathaha Yasya saha ramanathaha

Ramnukku thane anaivaraiyum kakkum yennam athunale thane ivvidathil palam katti, ikkaraiyilirunthu akkaraiku ponar, seethaiyaiyum katthar, arakargalin rajyathaiyum meetukkoduthar. Appadi patta Rama namathin perumai parasivanarukke theriyum yendru adi sankara bhagavath padar koorugirar. There is a Rameshwaram kovil, one of theJyothirlinga temple which is also among the 275 temples which were sung and is a significant Siva kshetram. 


Nepal - Ramar Temple

On the way, there is a wonderful temple - Ramar Sannidhi. This is a nepal temple. Before 2000 years ago,  A king from Nepal  had come with with lots of Saligramam and has built this temple. Beautiful temple. A local pandit is talking about the mahatmiyam of the Rameshwara Kshetram, let us hear from that. 

As from the words of Pandit..

In ramanyanam, Hanuman Ramayanam, it is said that Hanuman who was calling Rama Rama changed to calling SitaRama Sita Rama at this place by accepting Ram-Sita as his Father- Mother. This is the place where he started the SitaRama Japam. Rameshwaram is a place where one can do parikaram for problems like Vamsa vruthi, Kula Vruthi, Vivaham agathavanga, Vivaham agi pirinthavangal, graha dosham.  Belief is that 150% the problem will get solved. Important thing which is told here is that Dasarath came with kula guru Vashistar and his wives during Adi Sethu Madhava kalam. Dasarathar did the puthra kameshti yagam and Chaturvedi Lankeshwaran Ravanan's father had helped in this yagam. One part of that prasadham obtained during the yagam was given to Anjana devi through Jatayu pakshi. Hanuman was born because of this.  First this kshetram was known as "lankapuri". THen it was known as "Sethu madhava puram" when Lankeshwaran did pooja with Brahma guru for shivan's shapa nivarthi, requesting him to accept Ganga and they did arpanam of Ganga to Shivan.  Agasthiyar had come to Dakshina Bharatham, at that time it was known as "AgasthiyaPuram". This was a small temple at that time. Around 2000 years ago, a king from Nepal had come here when the mughal's invaded.  He came with Saligramam from Kandagi and wished to have a temple of Ayodhyapathi in a grand manner. He did the prathistai of the moorthy with the rocks(kandagi Sagar) from the Gandaki river. We are doing kainkaryam for 14 generations and we are following the sevai as told by our elders. There is one Saligrama Murthy too at this place. Murthy is made out from the kandagi Sagar rocks.  Here we have Sita, Ramar, Lakshmana, Sugreevan and Anjaneyar known as Sita Ramar Panchayutam. 

Pambhan Bridge

We heard the kshetra Mahatmiyam of Rameshwaram. If we look at the map of Rameshwaram, one one side is the main land of India and on the other side is the island Rameshwaram. The Pambham bridge connects these two places. One of the rasigar said, if we keep a bow at the center of the pambhan bridge the bow will run to reach the two corners i.e main land and the island Rameshwaram. The brdige is in the shape of a bow which is interesting and great thing praise worthy too. This is a great example to teach the kids. Not just for kids but great scientist and researchers including NASA of  USA has been tryign to find about this place. NASA has released a satellite picture which is very famous and they say that "There is a bridge in this place. If one travels further into the sea, there is a formation in the sea bed. The formation of rocks are little different and unusal.  
We know about Nalan-Neelan who held and trouched each rock and gave it to the monkey who built the bridge. The king of ocean had told and ordered that the rocks will float if they are touched by Nalan-Neelan. Hence these rocks did float at this place. Using that as a bridge Ram went from this side to the other side. The bridge was around 100 miles in breadth i.e 10 Yojanai agalam and 100 Yojanai neelam i.e 1000 miles in length. The immediate question which will be asked is that the length and breadth are wrong since srilanka is so close by. The story we are talking is 17 lakhs years old. At that time the land of srilanka might have been huge and could have been farther south too. This is the measurement given as per those days physical land. Ram has built the bridge in 5 days.  What is the nature of the bridge ? we have not gone inside the sea to see that but there are locals who had seen the bridge by diving into the sea. Let's hear from that person. 


Local person on Ramar Bridge

From here to Lanka is 22 KM from here . The sea bed(manal parappu) is at 12 KM. Beyond that it is full of sea water for 10 KM and we reach lanka border. Ramar bridge is 3 KM from a place called Kunthukkal i.e from the shore it is 3 KM in the sea. This is known as Ramar palam as per iydigam. Ramar palam can be seen for 1/2 KM. We cannot see from the shore. One needs to 
dive into the sea, with glasses one can see the Ramar bridge. Kunthukal is called so because "Ramar Mithitha idam" - place Ram's footsteps are there. From that place called Kunthukal the Ramar bridge starts and it leads us to Srilanka. There are no other path way in between. 

Kainkaryam by Monkey's and Squirrel's

Thondaradipodi Azhwar's Thirumalai Pasuram :
“Kurangugal malaiyai noka kulithadam purandit odi”
“Tharanga neer adaikal utra salamila anilum pole”“marangal poye valiya nanje vanjanen nenju thannal”“Aranganarku aat seyadhae aliyathen ayarkindrenae” [Thirumalai Pasuram: 898] 

All the monkeys have done so much bhagyam and they all helped Ram and built the bridge in 5 days. The monkeys took the rocks one by one and made them float on the sea. But we need someone to do poochu vellai(Cementing work). When the Sitthal gets the bricks ready, need a kothanar to do the cement work. All the squirrels saw the monkey's dropping the rocks in the 

sea and thought that the monkeys were not good in architecture work since just piling rocks will not result in a bridge.  For that all the squirrels used to wet themselves in the sea water and then they came to the shore and rolled on the sand and they used to go back to the rocks in the sea and  used to take off the sand so that the rocks along with the sand resulted in bridge as if it was cemented. Udirtha manal kalavai mathiri irunthathu.
The bridge was neither built because of the rocks laid by the monkey nor was it built because of the sand brought by the squirrels. The bridge was built because of Ramaanugraham. But the monkey's were so focussed and happy in doing kainkaryam/service to Ram. At that time, one small squirrel asked Hanuman "You guys do not know about building bridge. Should we not 
reach lanka before noon so that it is not late for Ram's lunch. Ram is not like us and he is a raja kumaran. So he cannot stay hungry and hence we need to cross fast and need to search Sita faster. So do the work faster. " Hanuman replied "Who are you ? small creature and you are ordering me.  I am anjaneyar". Then the squirrel replied "Sitthal kal adukkanam, Masthiri 
poosanam, Masthiri sollarathai thane sitthal kal adukkanam. Kothanar sollara  padi than kal adikarava adukkanam. Nanga than kothanar, yenna nanga than poochu vellai pannarom. Kurangual kal podareenga. Kothanar sollara padi thane sitthal ketkavendum. Athunala naan sollarapadi ne kelu." Hanumar was stunned on listening those from that squirrel.   With such interesting converstations this bridge was built with joy and happiness.  On one side it is the monkeys and squirrels and on the other side Ramanin athimanista shestitham - to show that he is Thirumal.  Similarly the ocean king also wanted to do service to Ram and he had his share in getting this bridge completed.  Such great effort by many resulted in building this bridge in 5 days.  All these while we were talking about the bridge which leads to Lanka.

Next is the pambhan bridge is also a significant one. This is the second biggest national bridge. Railway track is almost 2 KM in length, 2.3 KM length road bridge. All these built with great care and it is very helpful for all of us to go and have darshan.

Ram went from this side to the other side, Hanuman carried Ram, Angadhan carried Lakshman. THey travelled as they built the bridge and reached the shore. They spent 1 day in discussion and next 7 days the war happened. How did Ram did it in 1 month the time given by Sita ?

We had discussed that Sita had given 1 month time for Hanuman, 


"uurdhvam  maasaat  jiivitam "
Sundara Kandam : Sargam 38 : slogam 67 
जीवितम् धारयिष्यामि मासम् दशरथ आत्मज |
ऊर्ध्वम् मासान् न जीवेयम् सत्येन अहम् ब्रवीमि ते || ५-३८-६७

Meaning : "O Rama! I shall hold my life for a month. I cannot survive after a month I am telling you the truth."
When Hanuman went to meet Sita, Hanuman gave the ring of Ram to Sita and Sita in return gave her Choodamani to Hanuman to proove that Hanuman met Sita.  We did dscuss about all this and Hanuman giving the Choodamani to Ram while we were at Malyavan Parvatham at kishinda.  When Hanuman was about to start, Sita says that she will live only for 30 days and ram had to come within 30 days. Did Ram come in 30 days ? lets calculate.
After Hanuman came back from Lanka 
1 day - discussion at Mahendra giri on how to proceed with Angadhan on whether they shud go and inform Ram or fight themselves. 
3 day - Entire monkey clan ran and reached kishkinda. 
3 day -  Then they had to inform Ram and fix a date and start with the trooups. 
5 days - For the entire trooups to reach the shore at Rameshwaram it took 5 days.
1 day - vibhishana saranagathi
3 days - Ram did Saranagathi to King of the oceans
5 days - Bridge was built in 5 days
1 day - discussion at lanka on how to proceed and fight.  Angadhan was sent as a messenger to Ram.
7 day - Fight between Ram and Ravana
Till now totally 29 days got over.  On 30th day Ram rescued Sita and within a day they reached Bharadwaja Ashram in the pushpaka vimanam on the way back to ayodhya.
On one side we have seen the temples in the island of Rameshwaram like Danushkoti, Nepali Ramar temple, Kothandaramar temple, Sethu, Gandha madhana parvatham. Now we need to start from this place and before that there is some important information's, please listen.


Saranagathi

1. Verse stated to be of Bharatamuni, defining prapatti. 
ananyasAdhye svAbhIshTe mahAviSvAsa pUrvakam |
tadekopAyatAyAncA prapatti: SaraNAgati: ||
meaning: http://www.ibiblio.org/sadagopan/srihayagrivan/ebooks/088_SSv2_p2.pdf
Prapatti is a prayer for help to another capable person with faith, by one who is unable tofulfill his desire on his own.


2. Next is "tvamvopAyabhUto me" from (ahirbhudnya samhita, 37-31)

tvamevopAyabhUto me bhavati prArthanAmati: |
SaraNAgatirityuktA sAdeve asmin prayujyatAm ||
Meaning : “Be my upAyam.” This prayer is called SaraNAgati. Let it be performed to the Lord.

The above two explains about Saranagathi - saranam ithi agathi hi Saranagathi. Rama unnudaiya thiruvadigalai thavira naan nargathi pera veru vazhi theriyavillai. Ullagathil yethanaiyo margangal irukkalam, anal athu yellam yen muyarchiyil sathika vendiya vazhigal. Un thiruvadi irukkum pothu naam yen veru muyarchiyil iranga vendum. Bhagawan nammai padaithavar, avar yeppothum nammai kapatharku kathu irukirar. Naam than avarai maranthu, yengo suttrik kondu irukkirom. Intha unmai purinthu, Rama un thiruvadigale saranam, yendru pattri vittal namakku bayamum thevai illai, bharamum irukkathu. 

Sri Vedantha Desigan says "Nir bhayo Nir bhayosmi ".  TBD
Intha uyaruntha karutthu, athu nadantheriyathu Vibhishana Saranagathiyin pothu. Upanyasam 

Yuddha Kandam : Sargam 18 : Sloka 24 
श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणम् आगतः ||६-१८-२४
अर्चितः च यथा न्यायम् स्वैः च मांसैर् निमन्त्रितः |
Meaning : "It is narrated how by a dove, its enemy ( a fowler) when it came for a refuge, was received according to rules of hospitality and was invited for a feast with its own flesh."


It is known as Kapothopaakyanam. There were two birds(dove) - one female and one male. Oru vedan oru paravaiyai adithu vizhthivittan. Pranan poi vittathu. Only the male bird is alive. It was rainy season and the hunter was tired searching for food. The hunter came and sat under a tree on which the male bird was sitting. The male bird should have thrown the stones or something on the hunter since he killed the female bird. The bird didn't do that instead it thought that because of the rainy season, this hunter could not find any food. To manage the cold the hunter had also lit fire under the tree. The male dove which was sitting on the tree felt sorry for the hunter that he could not find food and the dove went and fell down into the fire and made itself food for the hunter. 
Ram explains this to sugreevan. Ram and Sita are the male and female dove. HUnter is Ravanan. Ravanan just took sita but here in the story the hunter killed the bird. Also in the story, the hunter who killed the bird came back, but here Ravanan didn't come back and it is Vibhishana who has come seeking refuge. Also the hunter would not have said "Saranam" but here Vibhishanan had seeked refuge saying "Saranam". Also I need not give my life like that male bird did and all i need to do is just to accept Vibhishana and need not give my life like the bird.  
Even if the situation was different ie. if Ravana had killed Sita and if Ravana had come here and if Ravana didn't say Saranam still Ram should have given his life. In spite of doing all that the world will only say that all Ram did a bird had also done and there will be no greatness in me doing this Sugreeva. Can i not get the praise a Dove got ? 
After saying so Ram continued "After i win the war and when i get back to Ayodhya, Vashistar will ask me what all happened.  I will have to explain everything to Vashistar. While narrating i will say that a person called vibhishana seeked refuge and said "saranam" and i didn't accept him. Vashistar will reply "Being born in Ishvagu kulam, if you do not have the attitude of protecting someone who said "Saranam", now i order you to go back to exile for 14 years".  Vashistar might send me again to exile saying so. I cannot come back to exile again and at least for this i need to accept Vibhishanan. " 
Ram explained so to Sugreevan and proceeded to accept Vibhishanan. Raman called sugreevan to proceed to accept Vibhishanan. 
"Bhagawan yentha bhagavanidathil yevan abhacharam padugirano avanai konde than anda bhagawadhanai angeegaram pannuvan."
Hence Ram asked Sugreevan to bring Vibhishana. Vibhishanan also came and did saranagati.

Key Takeaway 
4. Help a person even if he is your enemy, without any hatred like the male bird which gave itself as a feast to the hunter who killed the female bird. 
5. Bhagawan yentha bhagavanidathil yevan abhacharam padugirano avanai konde than anda bhagawadhanai angeegaram pannuvan.

Vibhishana Saranagati

Yuddha Kandam : Sargam 18 : Slogam : 33
सकृद् एव प्रपन्नाय तव अस्मि इति च याचते ||६-१८-३३
अभयम् सर्व भूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम् मम |
Sakrudeva prapannaya tavasmeeti cha yachate;

Abhayam sarvabhutebhyo dadamyetad vratam mama.
Meaning : "He who seeks refuge in me just once, telling me that I am yours', I shall give him assurance of safety against all types of beings. This is my solemn pledge".
"I remove all fears of all beings even if they come to Me only once and seek My refuge; calling themselves as Mine-This is My vow. " -Sri Ramachandra's vow

"Sakrudeva prapannaya" - Oru thadavai saranagathi pannavanai kurithu.
"Cha yachate" - Sugreevan again expressed his disagreement of Ram accepting Vibhishana since this Saranagathi is happening without Piratti in place. 
"Lakshmihi purushakaarathve nirdhista parama rishibhi" - Piraittiyai munnitu thane perumanidam saranagathi. Here Piratti is not there with Ram when Vibhishana did Saranagathi so it cannot come true said Sugreevan. Vyakyathar explains "Chavuk kule piratti adakkam". Ram actually said "Cha yachate"..Cha karathukule pirattiyai adaki avalai munnitu than unnai pattrinen yendru Raman sonnan. Vibhishanan did have Piratti Sambhandam. Piratti(Sita) actually went to Lanka to do anugraham to vibhishanan and to bless him and to send him to Ram. 
Without her anugraham saranagati cannot come true or cannot happen. Ram explained so to tell that Vibhishana did have Sita's anugraham too. Such wonderful thoughts. Raman thiruvadigale pugal, athuve namakku thanjam, Rama Namame namakku yepoththum thondaiyil irukka vendum. 

Key Takeaway 
6. Piratti's role and the need of Piratti sambhandam before Saranagati at Perumal's feet. Seek HIM through HER.

Yatra  group starting from Sethu to Srirangam

After knowing all these great meaning, we took leave from this place from Adi Jagannatha perumal, Darbha Saya Ramar( Who is showing the same thirukolam for us like how he slept on the darbai for 3 days on the shore). Now we need to travel towards Srirangam where we had darshan of perumal, Rama nama bhajan, Parayanam of pattabhisheka sargam. On one side we were all happy that we are going to go to Srirangam and on the other side we all had heavy heart that the yatra is going to get over in a day. Varutham kalandha anandam. Anandam mudinthu poida porathe nu varutham. We started late night from Thirupullani and reached Srirangam.  The buses can't come inside srirangam and hence to stop outside the 8 veedhi's. The yatrikas some of them went to relatives place and others went to the place we had arranged. Then we all assembled at 8 AM for the bhajan. You all must be thinking that pushpaka vimanam went to Ayodhya and why did we all went to Srirangam ?.  We wish we could have gone to Ayodhya to do the pattabhishekam but that is not possible.  Even in our yatra, ram had gone to Lanka which we could not go due to logistic issues. I wish you all should travel to Srilanka and see all the places related to Ramayanam. So we took leave and reached Srirangam.  Why Srirangam ? Because the perumal for whom Ram had done aradhanai was given to Vibhishana by Ram himself. Vibhishana came with the perumal along with the vimanam to Srirangam on the way to Lanka. Then between the two cauvery at Srirangam along with the pranavakara vimanam SriRanganatha perumal was installed( yezhunthu arulapattar).  We have seen this many times.  

History of Srirangam Perumal

1. Perumal came out from the Thirupaarkadal
2. Then he was at Satya Logam with Brahma
3. Then he was at Ayodhya
4. Now through Vibhishana he is at Srirangam.


Ram gifting vibhishana after Pattabhishekam

Yuddha Kandam: Sargam 128 : slogam 90
विभीषणोऽपि ध्र्मात्मा सह रैर्नैरृतर्षभैः || ६-१२८-९०
लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायान् महायशाः |
vibhiiShaNo.api dhrmaatmaa saha rairnairR^itarShabhaiH || 6-128-90
labdhvaa kuladhanaM raajaa laN^kaaM praayaan mahaayashaaH |

Meaning :The righteous and the renowned king Vibhishana too, after obtaining the treasure of his race (kingdom of demons), followed by those foremost of demons, returned to Lanka.

ikshvAku-kula-dhanam labdhvA lankAm prAyAt vibhIshaNah. labdhava kula dhanam lanka praya... aradhaya jagannatham ish.
Yendru Ramane indha vimanathode vibhishananidam koduka innikivaraikum naam anaivarum sevithu irukirom.  

Key Takeaway 
7. Srirangathar's link with Ram and history

Now that we have reached Srirangam next is we need to do Pattabhishekam. Before that we have seen this yatra in 32 episodes and we have two more episodes to go. One of them is going to be a recap of all the places we have seen from Ayodhya since some of you might have missed some of the episodes.  

Let us see that recap episode next week. Aavalodu katthu irungal. 

ஸர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் 

Sri Ramanin Padhayil - Episode 33 - Dec 22 2013

ஸ்ரீராமஜெயம்

This episode was a recap of all the places we have seen from Bittoor till Srirangam.. Do check the video for sure. 


Slogam

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha
Meaning : To Rama, Ramabhadra, Raghunatha(These are different names of Lord Rama),the Lord, the Consort of Seetha, our salutations to him.

To all the viewers of this program "Sri Ramanin Padhayil", today is an important day. The yatra group has reached Srirangam for Rama Pattabhishekam. Srirangam perumal prathistai was done by Vibhishanan between the two banks of the river cauvery when he was trying to carry the perumal gifted to him by Ram while he was on his way back to Srilanka. Ranganathar is here in this temple at Srirangam from that day. We can have darshan of that perumal and all of us can 
relate us to the days of Ram and Ram avatharam. HE is the perumal who was reclining at Ayodhya and he is the suthradhari behind this entire kavyam of Ramayanam. 
Aranganai sevikum pothu, avar kangalum vayum ithu varai naam sevithathai oliyum oliyum maga nammakku therigirathu. Arangan koora koora avar vazhi katta naam BIttoorilirunthu thodangi naam Srirangam vantha varai anaithu idangalaiyum ninnaithu parpom, kangalal parpom, kathugalal ketpom.
This recap is for all those who might have missed some of the episodes. Wish everyone watches all these places and lock them in your thoughts. 

Today we had the bhagyam to see all the places of Sri Ramanin Padhayil yatra. It is a great bhagyam for me too. If in case you have not seen these places in person because of reasons like age do not worry  since you have seen it here and one can keep meditating on this. 

Next week is the concluding episode of this series with jeeyar swami, pattabhishekam, arangan. 
If you have still missed all these, there is one more way where you can buy the Sri Ramanin Padhayil Calendar for 2014 released by Kinchitkaram Trust. 

Lets meet in the concluding episode. 

ஸர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் 

Sri Ramanin Padhayil - Episode 34 - Dec 29 2013

ஸ்ரீராமஜெயம்

Srirangam

KAvEri viraja SEyam vaikuNTham rangamandiram 
Sa VAsudEvO rangEsah pratyaksham paramam padam 
VimAnam praNavakaram vEda srungam mahatbhUtam 
SrirangasAyI bhagvAn praNavartha prakasakah 
Meaning: The river KAvEri is the very same Viraja River flowing in VaikuNTham and the temple in Srirangam is VaikuNTham itself, the abode of VishNu. The lord of Srirangam is none other than VAsudEva Himself. The VimAnam is in the form of PraNava—the life-sustaining mantra. The towers are like the vEdAs and t he Lord RangasAyi is enunciating the import of the PraNavam.

Vibhishanan bringing perumal from Ayodhya to Srirangam

Sriranganathan who is the meaning of the PRANAVAM(OM) is there between the two cauvery rivers at Thiruvarangam. All the azhwars have sung Pallandu(pasuram) on this perumal. First among the 108 vaishnava thiruthalams. All our acharyas have come and lived at Srirangam. This is famously referred as BHOO LOKA VAIKUNTAM. The perumal who is at srirangam today, has been worshipped by Ram and was in Ayodhya. After Rama pattabhishekam, everyone takes leave from Ram. Ram wanted to give something to Vibhishanan. At that time, Ram gave the perumal he was worshiping and the vimanam as a gift to Vibhishanan. Along with the perumal( yezhuntharula pannikkondu) vibhishanan started from Ayodhya on his journey to Lanka. While he was travelling , it was the month of Panguni  and Panguni Brahmotsavam was supposed to be done. He didn't had time to reach lanka and do the brahmotsavam. So Srirangathil yezhunthuarula panninan vibhishanan. After the 9 days festival, perumal had to start from the place towards lanka. Perumal was not willing to start and expressed his wish to stay. Vibhishanan agreed for perumal's wish and he went alone to Lanka. Perumal was happy that Vibhishanan agreed. Avanai katadshithukondu then(south) disai lankai noki pallikondu irukiran. Arangan avanai katadshikirar azhagiya manavalan.  Ranganathar is reclining facing south blessing Vibhishanan at Srirangam. Yatra group at Srirangam

We reached that Srirangam on the last day morning.  We did vidhivalam in the morning by doing bhajan and singing songs on Ram, Ramanujar, Azhwar's pasuram. All the people who came for the yatirai did the veedhivalam.  In 2006 veedhivalam happened with kollatam, Gummi, song, dance. But in 2010, the ayodhya verdict was supposed come in Allahabad. We saw that we had doubts on whether we would be able to worship ayodhya temple. That got postponed and the verdict was on the day we reached srirangam. So we could not go around the town like we did in 2006.  We were not allowed to use loud speaker, or gather. But we all went to Ramanujar's Sannidhi at Srirangam. We had come on a trip after visiting Ram and we had the darshan of Ramanujar too.  We did Parayanam at Ramanujar's sannidhi in a great manner along with Upanyasam and we were all very much happy and satisfied. We also had the bhagyam of having darshan of Ramanujar. So in 2010 SriRamaninPadhayil got over at Ramanujar sannidhi at Srirangam.  But in 2006, we were at Ranga vilas mandapam at south entrance in srirangam and  Srimath Paramahamsyethyathi Sri Ranga Narayanar Jeeyar came and gave blessings to all and also spoke few words(anugraha bhashan). Everyone in Srirangam temple and town came and made this event a great success. Let's watch what happened at Sri Ranga Vilas Mandapam. Then we had arranged for Sri Rama Pattabhisheka Bhajanai. Wonderful bhajanai and you all have to watch this important thing. Lets watch the same.  After the bhajan there was an important message which was shared and then Sri Ramanin Padhayil yatra got over. Let us wait and watch the same. Core CRUX of Ramayana

One important slogam, Ram followed (nal Vazhi)disciplined path and even monkey helped Ram. Ravanan followed (theeyavazhi) indisciplined path and even his brother left and went away. This is all Ramayanam is about. All that is told in 24000 slokas is the above meaning. 
Sloka : 
Yanthin nyaya pravarthasya thriyan chobita sahayatam
apan thanantam Gachchatam soga roopi vimunchathi
(need to correct this Slogam : TBD)
We should not do anything against shastram and need to follow the righteous path. Mandodari cried in front of Ravana's dead body that it was not Ram who killed Ravana instead Ravana didn't control his senses and that killed Ravana. 

Key Takeaway 
1. Everyone(even animals) will help us  if we follow path of dharma, if not even our own brother will disown us.

Then the last rites were performed for Ravana. Then Ram sent his men to inform Sita and get her back. Vibhishanan and Hanuman went to meet sita. 

Greatness of Sita

Vibhishanan and Hanuman went to meet sita. It was Hanuman who went first to meet Sita since he had seen her earlier.  It is only Hanuman who had the Bhagyam to meet Sita when she was in Ashoka van and later to inform the news of victory.  Hanuman is seeking a place in the hearts of our mother Sita. Sita will always remember Hanuman since it was Hanuman who helped Sita to meet Ram again.  
Hanuman vanthar, vizhunthu sevithar, Raman vijayaraghavan, Vibhishanan Pattabhishiktan, Ravanan maanduponan seithi sonnar. Aanandathale thondai adaithuk kolla seethaiyale pesa mudiyalai kannilirunthu jalam kottarthu. 
Hanuman just asked for Sita's permission to kill all the 700 rakshashi's who troubled Sita.   Hanuman continued to say that he will grow big to thrash all the rakshashi's and kill them at one short. Then Sita replied "Hanuman being born in the monkey clan will not understand the forgiving attitude like people who are born in Ishvagu kula. All these rakshashi's have seeked refuge at our feet and it is our duty to safeguard them."  Then hanuman started to think that he is also associated with Ram of Ishvagu kulam and he must be knowing some of it.  Seetha understood what Hanuman was thinking and said "All these while you have been Rama dasan and you have not yet see Ram-Sita." One can understood about how to protect(rakshikardu) only from Sita-Ram and not just Ram alone.  She said "Naan serunthal annno Raman Ramaththuvathai perugiran".  Hanuman was stunned on hearing this from Sita who was so bold and Hanuman understood that she is DevaDevaMahishi. 
Sita questions Hanuman "Have you not committed sin or have i not committed sin or has not Ram committed mistake?". Again Hanuman started to wonder what Sita was saying. Then Sita started to explain "Your mistake is that you don't know to protect the person who take refuge at your feet. This is a big blunder as per our ishvagu kulam.  You do not know about Saranagatha rakshathvam, you are just a monkey. " ( Pranan parithyaji  -- meaning Virodhiyai rakshikanum na pranananai vittudanam.). One should even sacrifice life to protect an enemy once the person had asked for protection. 
Then Hanuman asked what mistake did Ram did. Sita replied "When Ram married me he did take oath that he will not leave me(my hands) and will protect me forever. (This is the procedure done during Sapthapadi - in the end the bride and the groom takes oath(Sathya pradignai) infront of the Agni bhagawan that they will not leave each other).  How could Ram leave me alone like this. This is what the mistake on Ram". 
The more curious Hanuman asked "Devi what is the mistake you have committed ?". 
Sita replied " I am complaining bad about my husband to you, a third person this is my mistake since it impacts my pathiviratha thanmai and wrong to complain about my Bhartha to a third person". 
Thus Sita explains Hanuman that all rakshashi's need to be protected since they have taken refuge at her feet. 

Parasara Bhattar in Sri Guna Rathna kosam says
Raman than kalil vizhunthu saranam saranam yendravargalai rakshitthan - kakasuran, vibhishanan. The rakshashi's didn't do saranagathi like them but still Sita did protect all of them. So Sita scores more than ram.  ( Sita ghosti scores more than Ram Ghosti)
TBD:: Sloka to be added
Sita ippadi rakshanam yenbhathai katti koduthal, purushakara bhoothaiyaga irunthu nadathi koduthathu intha rakshashigalai rakshiththu koduthathu. 

Key Takeaway 
2. A wife should not complain about your husband to a third person
3. Protect the person who had come to you seeking help
4. A couple need to stay together all through the life as per the oath done during Sapthapathi in front of Agni during the wedding ceremony.
5. Sita scores more than Ram in protecting us (jeevatma's) since she does not even wait for us to seek refuge.

SriRamanin Padhyayail - Song

Do check the video for the song

SriRamanin Padhyayil - Bhajan  of RamaPattabhishekam

1. Hari Narayana
2. Karpar rama piranai allal matrum karparo
3. Rama ra ra Seetha
4. Dasaratha nandana rama ram dasamukha mardhana Rama Ram
5. Jyachi Vamsa kula dharma rama deva
6. Dasaratha Nandana
7. bhImahA mAruti bala bhImahA mAruti
8. Jai Hanuman Jai Hanuman
9. Saketh
10. Mangalam


Mangalam

Slogam:
aapadaam apahartaaram daataaram sarvasaMpadaam.h |
lokaabhiraamam shriiraamam bhuuyo bhuuyo namaamyaham.h ||
Meaning
I again and again salute that Rama who is ever beautiful, Who destroys all dangers and gives all sorts of wealth.

Aabhathugal vilaga, nanmaigal athanaiyum pera, Sriramanin thiruvadigale thanjam. Ram is the nayak of this desam. Dharma murthi, porumaiyin adaiyalam, sathiyathin chinnam. avanai vinchinal avanai kai piditha seetha devi. Ivargalai deivangal yendru koorava allathu manithargalukkul deivam yendru koorava. Yarukkum Ramanai ninaithal naa(tongue) thazhu 
thazhukatha irukkathu, kangal aanandakaneer vadikathu irukkathu. We have read about that Ram in many stories and we have read Ramayanam too, we have heard Kathakalakshebham and we have seen in films and dramas. There was a long time wish. SriRamanin Padhai avar vazhunthu kattiya uyarntha panbhugal.  Avar panbhugalai padikirom, avar yengu vazhuthar yendru ketkirom, athan padi nadaka virunbhugirom. Anal avar vazhuntha idathukku sella vendama ? athai kandu angu irunthu santhosa pada vendama ? yenbhathu rombha nalaya aasai. Avar vazhunthu kattiya padhayil panbhugalai kadai pidikka vendum, avar nadanthu kattiya padhaiyil oorugalukku sellla vendum, Rendu pathaiyum vendum. Vazhunthu kattiya pathai and nadanthu kattiya pathai. Intha rendu pathaiyum serthu parka yerpadu panna pattathu than "Sri Rama Anu Yatra" yennum Yatirai. Old people, ladies, people with health problems everyone joined this yatra. Everyone was happy without any problem. This yatra happened some 4 and 10 years ago. Can this just get over like that ? There are many lakhs of Rama Bhakthas and wanted all those bhakthas to have the bhagyam of watching those places related to Ram this program was telecasted.  First for all those people who watched this wish that you understand the  ideologies which Ram followed and showed us. May i also understand the same. May you all have the bhagyam of visiting those places which Ram walked and lived.  FIrst let us sing Pallandu for the Seetha-Ramar and pay our thanks. From Ayodhya to all the places where Ram had been, we sing pallandu for all the Ram's in all those places on behalf of all of you.


Pallandu,pallandu pallayirath aandu*
Pala koti noor ayiram*Mallanda thin tholl manivanna*
Un sevadi seviithirukappu*Adiyom odum ninodum*
Piru indri ayiram pallandu*Vadivay nin vala marpinil *
vaghkindra mangayum Pallandu*Vadivar sothi valtath urayum
sudar azhiyum Pallandu*Padai por pukku muzhangum ap panchasanniyamum Pallande.
Let us all sing the Pallandu.

People of all ages would have watched this program - old, children, youth. All the places we saw are true - Katchi ondru ondrum mei. Athai nera poi seivithal thane kidaikum. 

Next thanks to Star Vijay TV who made arrangement to watch this program from our houses, May we wish Sita-Rama anugraham to all those thondargal and kainkaryaparargal in Star Vijay TV. 

In the last 34 weeks, we have been through a sweet yatra in Sri Ramanin Padhayil. Sacred Yatra. We had done this yatra with all our family members from our house itself.  May all those who were part of this yatra get the arul of Seetha-Ramar and in particular get the arul of Anjaneya swamy. 


Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase 

Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha
Meaning : I bow down to him whom I know as Rama, RamaBhadran, Ramachandran, Raghunaathan, Naatha(my overlord) and husband of seetha.

mangalam ko:sale:ndra:ya mahani:ya guna:thmane: 

chakravarthi thanu:ja:ya sa:rva bhauma:ya mangalam

Anaivarukkum nanmai yerpadattum, neengatha selvam niraiyattum. 

Samasta sanmangalani santu

Sarve Janaha Sukhino Bhavanthu
Samasta sanmangalani santu

srimathE ramya jAmAthru munInthrAya mahAthmanE | 

srirangavAsinE bhUyAth nithyasrIr nithyamangaLam 

Note : This episode was the concluding episode and it has lots of bhajan. Do check the video for sure. 

ஸர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணம் 

Sri Ramanin Padhayil - Blog on the episodes telecasted in Vijay TV

ஸ்ரீராமஜெயம்
By the grace of my acharyan, SitaRam and Velukkudi Swamin we have come to the concluding post of this blog series.

This blog is on the series telecasted on Vijay TV called "ஸ்ரீ ராமனின் பாதையில்! " Famed Spiritualist Swami Velukudi Krishnan re-visits all the places visited by Sri Rama. A travel show, Sriramanin Padhaiyil would feature all of His Holiness & the real importance of Sri Ramar.

Do check the BLOG ARCHIVE link on the right side for the links to all the episodes.
Check Key Takeaways blog post in my other blog which summarizes the key takeaways from this series. 

I consider this a great bhagyam to have blogged great articles about SitaRam. We have read, heard and seen Ramayana in various manner. But trying to understand Ramayana by following Sri Ram's footsteps culturally, geographically sounded divine to me and that urged me to blog. 

There might be mistakes please forgive me for the same. Let me know so that I can correct the same. The translation is very simple and at places not translated so that the essence as told by Swamin is not lost. The power of the language and words used makes it more interesting and powerful and divine.

Detailed blogging of each and every episode was possible only because of the wish and blessings of Sita-Ram. Praying to Lord Ram and Jagath Matha Sita for all the blessings to all the readers of this blog.  - JAI SEETHA RAM


Happy New Year 2014. 

ஸர்வம்ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணம்
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக