வெள்ளி, 18 செப்டம்பர், 2015

கண்ணனின் பாதை

ராதே கிருஷ்ணா 18-09-2015


ண்ணனின் பாதை 

1. கண்ணன் ஒரு நாயகன் 

2. கண்ணன் ஒரு நண்பன் 

3. கண்ணன் ஒரு தூதன் 

4. கண்ணன் ஒரு ஆசார்யன் 

5. கீதையில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை 

6. கீதையில் இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு 

7. கீதையில் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அறிவுரை 

1. கண்ணன் ஒரு நாயகன் 

2. கண்ணன் ஒரு நண்பன் 

3. கண்ணன் ஒரு தூதன் 

4. கண்ணன் ஒரு ஆசார்யன் 

5. கீதையில் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை 

6. கீதையில் இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு 

7. கீதையில் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு அறிவுரை 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக