சனி, 12 செப்டம்பர், 2015

நாலாயிரம்

ராதே கிருஷ்ணா 12-09-2015நாலாயிர திவ்யப்ரபாந்தம் 

முதலாயிரம் 

1. பெரியாழ்வார் திருமொழி   -   பெரியாழ்வார் 

    2. முதல் நூறு                              -   பெரியாழ்வார்

    3. இரண்டாம் நூறு                    -  பெரியாழ்வார்

    4. மூன்றாம் நூறு                       -  பெரியாழ்வார்

    5. நான்காம் நூறு                        - பெரியாழ்வார்

    6. ஐந்தாம் நூறு                            - பெரியாழ்வார்

   
7. திருப்பாவை                                  - ஆண்டாள் 

8. நாச்சியார் திருமொழி              - ஆண்டாள் 

9. பெருமாள் திருமொழி              -  குலசேகராழ்வார் 

10. திருச்சந்த விருத்தம்                -  திருமழிசையாழ்வார் 

11. திருமாலை                                   - தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் 

12. திருப்பள்ளியெழுச்சி               - தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார்

13. அமலாதிபிரான்                          - திருப்பாணாழ்வார் 

14. கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு      - மதுரகவியாழ்வார் 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

இரண்டாம் ஆயிரம் 

15. பெரிய திருமொழி (முழுதும்) -  திருமங்கையாழ்வார் 

    16.  முதல் நூறு 

    17.  இரண்டாம் நூறு 

    18.  மூன்றாம் நூறு 

    19.  நான்காம் நூறு 

    20.  ஐந்தாம் நூறு 

    21.  ஆறாம் நூறு 

    22.  ஏழாம் நூறு 

    23.  எட்டாம் நூறு 

   24.  ஒன்பதாம் நூறு 

   25.  பத்தாம் நூறு 

   26.  பதினொன்றாம் நூறு

27. திருக்குறுந்தாண்டகம்              - திருமங்கையாழ்வார் 

28. திருநெடுந்தாண்டகம்                - திருமங்கையாழ்வார் 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

மூன்றாம் ஆயிரம் 

29. திருவாய்மொழி   (முழுதும்)   -  நம்மாழ்வார் 

   30.  முதல் நூறு 

   31.  இரண்டாம் நூறு 

    32. மூன்றாம் நூறு 

    33.  நான்காம் நூறு 

    34.  ஐந்தாம் நூறு 

    35.  ஆறாம் நூறு 

    36.  ஏழாம் நூறு 

    37.  எட்டாம் நூறு 

   38.  ஒன்பதாம் நூறு 

   39.  பத்தாம் நூறு 

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

நான்காம் ஆயிரம் 

இயற்பா 

40. முதல் திருவந்தாதி                    -  பொய்கையாழ்வார் 

41. இரண்டாம் திருவந்தாதி          -  பூதத்தாழ்வார் 

42. மூன்றாம் திருவந்தாதி             -   பேயாழ்வார் 

43 நாண்முகன் திருவந்தாதி         - திருமழிசையாழ்வார் 

44. திருவிருத்தம்                                  - நம்மாழ்வார் 

45. திருவாசிரியம்                                -  நம்மாழ்வார்

46. பெரிய திருவந்தாதி                     -  நம்மாழ்வார்

47. திரு எழுகூற்றிருக்கை              -  திருமங்கையாழ்வார் 

48. சிறிய திருமடல்                             -  திருமங்கையாழ்வார்

49. பெரிய திருமடல்                           -  திருமங்கையாழ்வார்

50. இராமானுஜ நூற்றந்தாதி         -  திருவரங்கத்தமுதனார் 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.srivaishnavam.com/


click here for details
Navigation bar
Home
Introduction
Search
What's New
Srimukam(s)
Kaimkaryams New/updated
Divya prabandam
Desika prabandam
Divya desam
Bhagavad Gita
Stotras
Audio
Acharyas
Philosophy
Aradhanam
Rituals
Upakarma
FAQ
Images
Favorite Links
ePanchangam
Articles
Guest Book
Contact


நாலாயிரம்

  First Thousand (Mudhal Aiyiram)

  Thaniyan

 1. Periyaazhvaar thirumozhi
 2. First century
 3. Second Century
 4. Third Century
 5. Fourth Century
 6. Fifth Century
 7. Thiruppaavai                                 Multimedia on thiruppavai
 8. Naachhiyaar thirumozhi
 9. PerumaaL thirumozhi
 10. Thirucchanda viruttham
 11. Thirumaalai
 12. ThiruppaLLiyezucchi
 13. Amalanaathipiraan
 14. kaNNi nuN sirutthaambu


 15. PERIYA THIRUMOZHI
 16. Periya thirumozhi
 17. First Century
 18. Second Century
 19. Third Century
 20. Fourth Century
 21. Fifth Century
 22. Sixth Century
 23. Seventh Century
 24. Eighth Century
 25. Ninth Century
 26. Tenth Century
 27. Eleventh Century
 28. Thiru kurun thaaNdagam
 29. Thiru nedun thaaNdagam


 30. THIRUVAAYMOZHI
 31. Thiruvaaymozhi                Koyil thiruvaymozhi
 32. First Century
 33. Second Century
 34. Third Century
 35. Fourth Century
 36. Fifth Century
 37. Sixth Century
 38. Seventh Century
 39. Eighth Century
 40. Ninth Century
 41. Tenth Century

 42. IYARPA
 43. Mudhal thiruvandhadhi
 44. iraNdaam thiruvanthaathi
 45. Moonram thiruvandhadhi
 46. Naanmugan thiruvandhadhi
 47. Thiruvruththam
 48. Thiruvasiriyam
 49. Peria thiruvandhadhi
 50. thiru ezukooRRirukkai
 51. Siriya thirumadal
 52. Peria thirumadal
 53. Iraamaanusa noorandhadhi 
SaRRumuRai kramam Tamil Document: Sarrumurai1Sarrumurai2in bahrain

Other related Poems

The following poems are NOT part of the naalaayira divya prabandham, but they are related to them. Swamy Vedanta Desika's prabandha saram provides the pasuram details, their count and details of the azhvars composed it.The azhvars birth month, thirunakshatram and birth place are beautifully codified by Swamy Desikan.The other prabandham "Thiruvaymozhi noorandhadhi" is composed by Sri Manavala maamuni in praise of Swamy namaazhvaar's Thiruvaymozhi.
SrI Peria vAchchaan pillai's Pasurappadi ramayanam is an brilliant attempt to bring the entire epic of Ramayana from the pasurams of Divya prabandham. He has brilliantly assembled the lines from various divya prabandhams from memory and the poem is so fluent and easy to understand the Ramayana.

 • Sri Vedanta Desika's prabandha saaram
 • Sri ManavaaLa Maamuni's thiruvaaymozhi nURRanthaathi
 • SrI Peria vachchan Pillai's Pasurappadi Ramayanam Tamil Doc


 • A humble attempt to serve Srivaishnava community, by dasan R.Venkat.

  கருத்துகள் இல்லை:

  கருத்துரையிடுக