புதன், 23 மார்ச், 2016

நாலாயிரம் திவ்யப்ப்ரபந்தம்

ராதே கிருஷ்ணா 23-03-2016நாலாயிரம் திவ்யப்ப்ரபந்தம்முதல் ஆயிரம்        ( 1 - 947 )
பெரியாழ்வார் திருமொழி
    முதல் பத்து     (0 - 117)   

பல்லாண்டு   

வண்ண மாடங்கள்   

சீதக் கட ளுள்   

மாணிக்கம் கட்டி   

தன் முகத்துச் சுட்டி   

உய்ய உலகு  

மாணிக்கக் கிண்கிணி  

தொடர் சங்கிலிகை 
பொன்னியல் கிண்கிணி 

வட்டு நடுவே


இரண்டாம் பத்து  ( 118 - 222)
   மெச்சுது   

அரவணையாய்   

போய்ப்பாடு   

வெண்ணையளந்து   

பின்னை மணவாளனை   

வேலிக்கோல்வெட்டி   

ஆனிரை   

இந்திரனோடு   

வெண்ணெய் விழுங்கி   

ஆற்றிலிருந்து


மூன்றாம் பத்து     (223 -   327)

தன்னேராயிரம்   

அஞ்சன வண்ணனை    

சீலைக் குதம்பை    

தழைகளும்    

அட்டுக்குருவி    

நாவலம்    

ஐயபுழுதி    

நல்லதோர் தாமரை    

என்னாதன்    

நெறிந்த கருங்குழல்


நாலாம் பத்து          ( 328 - 432)


கதிராயிரம்      

அலம்பா வெருட்டா      

உருப்பிணி நங்கை      

நாவ காரியம்      

ஆசை வாய்      

காகங்கறையுடை      

தங்கையைமூக்கும்      

மாதவத்தோன்      

மரவடியை      

துப்புடையாரை


ஐந்தாம் பத்து    (433 - 646)


வாக்குத் தூய்மை       

நெய்க்குடைத்தை        

துக்கச்சுழலையை        

சென்னியோங்கு


திருப்பாவை
நாச்சியார் திருமொழி          

தையொரு திங்கள்          

நாமமாயிரம்          

கோழியழைப்பதன்           

தெள்ளியார் பலர்           

மண்னுபெரும்புகழ்           

வாரணமாயிரம்           

கண்ணன் என்னும்            

கற்பூரம் நாறுமோ            

விண்ணீல மேலாப்பு             

சிந்தூரச் செம்பொடி             

கார்க்கோடல் பூக்காள்             

தாமுகக்கும்            

 மற்றிருந்தீர்             

பட்டி மேய்ந்து


பெருமாள் திருமொழி   (647 - 751)


இருளிரிய             

தேட்டரும் திறல்             

மெய்யில் வாழ்க்கையை             

ஊனேறு செல்வத்து
தரு துயரம் தடாயேல்            

எர்மலர்ப்பூங்குழல்            

ஆலை நீள்கரும்பன்னவன்            

மண்ணு புகழ் கௌசலை தன்          வந்தாளினினை           

அங்கணொடு மதிள்புடை


திருச்சந்த விருத்தம்    (752 - 871)

திருமாலை          ( 872 - 916)

திருப்பள்ளியெழுச்சி   (917 - 926)

அமலனாதிபிரான்   (927 - 936) 

கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பு       (937 - 947)

இரண்டாம் ஆயிரம்  (  948 - 2081)
      முதல் பத்து     (948  -  1047)
வாடினேன் வாடி   

வாலி மாவலத்து

முற்றமுத்து

ஏனமுனாகி

கலையும் கரியும்

வாணிலா முறுவல்

அங்கண் ஞாலமஞ்ச

கொந்கலர்ந்த

தாயே தந்தை

கண்ணார் கடல்சூழ்


       இரண்டாம் பத்து   (1048 - 1147)


வானவர் தங்கள்  காசையாடை

விற்பெருவிழவும்

அன்றாயர்

பாராய

நண்ணாத

திவளும் வெண்

திரிபுரம்

சொல்லுவன்மஞ்சாடு


மூன்றாம் பத்து     (1148  - 1247)
இருண்தண்

ஊன்வாட

வாடமருதிட

ஒரு குரளாய்

வந்துனது

தூவிரிய

கள்வன்கொல் 

நந்தா விளக்கே

சலங்கொண்ட

திருமடந்தை  

நான்காம் பத்து    (1248 - 1347)


போதலர்ந்த

கம்பமா 

பேரணிந்து

மாற்றரசர்

தூம்புடை

தாளவந்து

கண்ணார் கடல்

கவளயானை

நும்மைத் தொழுதோம்

ஆய்ச்சியர்


ஐந்தாம் பத்து     (1348 - 1447)


அரிவதரியான்

தாந்தம்

வென்றி

உந்திமேல்

வெருவாதாள்

கைம்மானம்

பண்டை

ஏழையேதலன்

கையிலங்கு

தீதறு


ஆறாம் பத்து     (1448  - 1547)
வண்டுணுநறுமலர் 

பொறுத்தேன்

துறப்பேன்

கண்ணும் கழன்று

கலங்க முன்னீர்

அம்பரமும்

ஆளும் பணியும்

மான்கொண்ட

பெடையடர்த்த

கிடந்த நம்பி


ஏழாம் பத்து      (1548  - 1647)


கறவா மடநாகு

புள்ளாய்

சினவில் செங்கண்

கண்சோர 

வெண்குருதி

தந்தை காலில்

சிங்கமதாய் 

திருவுக்கும் 

செங்கமல 

கள்ளம் மனம் 

பெரும் புறக்கடலை 


எட்டாம் பத்து     (1648 - 1747)


சிலையிலங்கு 

தெள்ளியீர் 

கரையெடுத்த 

விண்ணவர் தங்கள் 

தந்தை காலில் 

தொண்டீர் உய்யும் 

வியமுடை விடையினம்

வானோர் அளவும்

கைம்மான

வண்டார் பூமாமலர்

ஒன்பதாம் பத்து  (1748  -  1847)
வங்கமா முந்நீர்

எங்கள் எம்மிறை

அக்கும் புலியின்

தந்தை தாய்

முந்துற உறைக்கேன் 

மூவரில்

பொன்னிவர் மேனி

தன்னை நைவி

காவார் மடல்பெண்ணை

தவள விளம்பிறை

பத்தாம் பத்து      (1848  -  1951)
ஒரு நள் சுற்றம் 

இரக்கமின்றி

ஏத்துகின்றோம்

சந்த மலர்க்குழல்

பூங்கோதை ஆய்ச்சி

எங்கானும் ஈதொப்பதோர்

மானமுடைத்து

காதில் கடிப்பிட்டு

புள்ளுருவாகி நள்ளிருள்

திருத்தாய் செம்போ த்தே

பதினொன்றாம் பத்து   (1952  - 2031)
குன்றம் ஒன்று

குன்றம் எடுத்து

மன்னிலங்கு

நிலையிடம் எங்கும்

மானமரு மென்னோக்கி

மைன்னின்ற கருங்கடல்

நீள் நாகம் சுற்றி

மாற்றமுள
திருக்குறுந்தாண்டகம்    (2032   - 2051)
திருநெடுந்தாண்டகம்    (2052  -  2081)


மூன்றாம் ஆயிரம்     (2791 - 3792)

நம்மாழ்வார் அருளிய திருவாய்மொழி

முதல் பத்து    (2791 - 2900)
உயர்வற

விடுமீன்

பத்துடை

அஞ்சிறைய

வளவேழ்

பரிவதில்

பிறவித்துயரற

ஓடும் புள்ளேறி

இவையும் அவையும்

பொருமா நீள்பட


இரண்டாம் பத்து     (2901  - 3012)


வாயும் திரையுகளும்

திண்ணன் வீடு

ஊனில்வாழுயிரே

ஆடியாடி

அந்தாமத்து

வைகுந்தா மணிவண்ணனே

கேசவன்தமர்

அணைவது

எம்மாவீட்டு

கிளரொளியிளமை


மூன்றாம் பத்து         (3013 -  3122)


முடிச்சோதியாய்

முந்நீர் ஞாலம்

ஒழிவில் காலமெல்லாம் 

புகழும் நல் ஒருவன்

மொய்ம்மாம் பூம்பொழில்

செய்ய தாமரைக் கண்ணனாய்

பயிலும் சுடரொளி

முடியானே

சொன்னால் விரோதமிது

சன்மம் பல பல


நான்காம் பத்து     (3123  - 3232


ஒரு நாயகமாய்

பாலனாய்

கோவை வாயாள்

மண்ணையிருந்துவீற்றிருந்து

தீர்ப்பாரையாம்

சீலம் இல்லா

ஏறாளும் இளையோனும்

நண்ணாதார்

ஒன்றும் தேவும் உலகும்


ஐந்தாம் பத்து       (3233 - 3342)


 கையார் சக்கரத்து

பொலிக பொலிக

மாசறு சோதி

ஊரெல்லாம் துஞ்சி

எங்ஙனேயோ

கடல் ஞாலம்

நோற்ற நோன்பிலேன்

ஆரா அமுதே

மானாய் நோக்குநல்லீர்

பிறந்த வாறும்

ஆறாம் பத்து     (3343  - 3452)


வைகல் பூங்கழிவாய்

மின்னிடை மடவார்கள்

நல்குரவும் செல்வும்

குரவை யாய்ச்சியோடு

துவளில் மாமணி 

மாலுக்கு

உண்ணுஞ் சோறு 

பொன்னுலகாளீரோ

நீராய் நிலனாய்

உலகம் உண்ட பெருவாயோ


ஏழாம் பத்து      (3453  - 3562)


உண்ணிலாவிய

கங்குலும் பகலும்

வெள்ளை கரிசெங்கொடு

ஆழியெழ

கற்பார்

பாமரு மூயுலகும்

ஏழையர்

மாயா

என்றைக்கும்

இன்பம் பயக்க


எட்டாம் பத்து     (3563  -  3672)


தேவிமார் ஆவார்

நங்கள் வரிவளையாய்

அங்கும் இங்கும்

வார்கடா அருவி

மாயக்கூத்தா

எல்லியும் காலையும்

இருத்தும் வியந்து

கண்கள் சிவந்து

கருமாணிக்க

நெடுமாற்கடிமை


ஒன்பதாம் பத்து    (3673  -    3782)


கொண்டபெண்டிர்

பண்டை நாளாலே

ஓராயிரமாய்

மையார் கருங்கண்ணி

இன்னுயிர்ச்சேவலும்

உருகுமால் நெஞ்சம்

என்கானல் அகங்கழிவாய்

அறுக்கும்

மல்லிகை கமழ்

மாலை நண்ணி


பத்தாம் பத்து      (3783  -  3792)


தாள தாமரை

கெடும் இடராயவெல்லாம்

வேய்மரு தோளினை

சார்வே

கண்ணன் கழலிணை

அருள் பெறுவார்

செஞ்சொற் கவிகாள்

திருமாலிருஞ்சோலை

சூழ்விகம்பு

முனியே நான்முகனே

நான்காம் ஆயிரம்   (2082  -  4000) 


முதல் திருவந்தாதி ( 2082 - 2181)  பொய்கை ஆழ்வார் 

இரண்டாம் திருவந்தாதி  (2182 - 2281)  பூததாழ்வார் 

மூன்றாம் திருவந்தாதி    (2282 - 2381)  பேயாழ்வார் 

நான்முகன் திருவந்தாதி  (2382 - 2477) திருமழிசை ஆழ்வார் 

திருவிருத்தம்    (2478 - 2577)     நம்மாழ்வார்த்திருவடிகளே சரணம் 

திருவாசிரியம்   (2578 - 2584)

பெரிய திருவந்தாதி  (2585- 2671)

திருவெழுக்கூற்றிருக்கை  2672

சிறிய திருமடல்     (2673 - 2712)  40 பாசுரங்கள் 

பெரிய திருமடல்   (2713 - 2790)  78 பாசுரங்கள் 

இராமனுஜ நூற்றைந்தாதி  (3893  - 4000)


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக