சனி, 5 மார்ச், 2016

திவ்யதேசம் (முழு விபரம்) பெருமாள் தாயார்; வரைபடத் தொகுதி பாசுரங்கள்

ராதே கிருஷ்ணா 05-03-2016


திவ்யதேசம் (முழு விபரம்) பெருமாள் தாயார்; வரைபடத் தொகுதி பாசுரங்கள்
01. ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கநாதர் - ஸ்ரீரங்கநாயகி தமிழகம்-திருச்சி 247-பாசுரங்கள்
02. உறையூர் அழகிய மணவாளன்-வாஸலக்ஷ;மி தமிழகம்-திருச்சி 002-பாசுரங்கள்
03. தஞ்சை நீமேகம் - செங்கமலவல்லி தமிழகம்-தஞ்சை 005-பாசுரங்கள்
04. அன்பில் வடிவழகியநம்பி - அழகியவல்லி தமிழகம்-திருச்சி 001-பாசுரங்கள்
05. உத்தமர் கோயில் புருஷோத்தமன் - பூர்ணவல்லி தமிழகம்-திருச்சி 001-பாசுரங்கள்
06. திருவெள்ளரை புண்டாPகாக்ஷன் - பங்கயச் செல்வி தமிழகம்-திருச்சி 024-பாசுரங்கள்
07. புள்ளபூதங்குடி வல்வில் ராமன் - பொற்றாமறையாள் தமிழகம்-குடந்தை 010-பாசுரங்கள்
08. கோயிலடி அப்பக்குடத்தான் - இந்திராதேவி(கமலவல்லி) தமிழகம்-திருச்சி 033-பாசுரங்கள்
09. ஆதனு}ர் ஆண்டளக்குமய்யன் - ஸ்ரீரங்கநாயகி தமிழகம்-குடந்தை 001-பாசுரங்கள்
10. தேரழுந்து}ர்; ஆமருவியப்பன் - செங்கமலவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 045-பாசுரங்கள்
11. சிறு புலியூர் அருமாகடல் - திருமாமகள் தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
12. திருச்சேரை ஸாரநாதன் - ஸாரநாயகி தமிழகம்-குடந்தை 013-பாசுரங்கள்
13. தலைச்சங்காடு நாண்மிதியப்பெருமாள்- தலைச்சங்கநாச்சியார் தமிழகம்-சீர்காழி 002-பாசுரங்கள்
14. குடந்தை ஆராவமுதன் - கோமளவல்லி தமிழகம்-குடந்தை 051-பாசுரங்கள்
15. கண்டியூர் ஹரசாபவிமோசனர் - கமலவல்லி தமிழகம்-தஞ்சை 001-பாசுரங்கள்
16. ஒப்பிலியப்பன் ஒப்பிலியிப்பன் - பூமிதேவி தமிழகம்-குடந்தை 047-பாசுரங்கள்
17. திருக்கண்ணபுரம் சௌரிராஜன் - கண்ணபுரநாயகி தமிழகம்-சீர்காழி 128-பாசுரங்கள்
18. திருவாலி,திருநகரி வயலாளிமணவாளன் - அம்ருதகடவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 042-பாசுரங்கள்
19. நாகப்பட்டணம் வேதராஜன் - அமிர்தவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
20. நாச்சியார் கோயில் ஸெளந்தர்யராஜன் - ஸெளந்தர்யவல்லி தமிழகம்-குடந்தை 110-பாசுரங்கள்
21. நாதன் கோயில் நறையூர்நம்பி - நம்பிக்கை நாச்சியார் தமிழகம்-குடந்தை 010-பாசுரங்கள்
22. மாயவரம் ஜகந்நாதர் - செண்பகவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 011-பாசுரங்கள்
23. சிதம்பரம் பரிமளரங்கநாதர் - புண்டாPகவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 032-பாசுரங்கள்
24. சீர்காழி கோவிந்தராஜர் - புண்டாPகவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
25. ஆடுதுறை (கூடலு}ர்) தாடாளன் - லோகநாயகி தமிழகம்-குடந்தை 010-பாசுரங்கள்
26. திருக்கண்ணங்குடி ஜகத்ரக்ஷகன் - பத்மாஸநவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
27. திருக்கண்ணமங்கை பக்தவத்சலன் - அபிஷேகவல்லி தமிழகம்-குடந்தை 014-பாசுரங்கள்
28. கபிஸ்தலம் கஜேந்த்ரவரதர் - ரமாமணிவல்லி தமிழகம்-குடந்தை 001-பாசுரங்கள்
29. திருவெள்ளியங்குடி கோலவில்லி ராமர் - மரகதவல்லி தமிழகம்-குடந்தை 010-பாசுரங்கள்
30. மணிமாடக் கோயில் சாச்வததீபநாராயணர் - புண்டாPகவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 012-பாசுரங்கள்
31. வைகுந்த விண்ணகரம் வைகுண்டநாதர் - வைகுண்டவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
32. அரிமேய விண்ணகரம் குடமாடுகூத்தர் - அம்ருதகடவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
33. தேவனார் தொகை தேவநாயகர் - ஸமுத்ரதநயா தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
34. வண்புருடோத்தமம் புருஷோத்தமர் - புருஷோத்தமநாயகி தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
35. செம்பொன் செய்கோயில் செம்பொன்னரங்கர் - ச்வேதபுஷ்பவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
36. திருத்தெற்றியம்பலம் செங்கண்மால் - செங்கமலவல்லி தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
37. திருமணிக்கூடம் மணிக்கூடநாயகன் - திருமகள் நாச்சியார் தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
38. திருக்காவளம்பாடி கோபாலக்ருஷ்ணன் செங்கமலநாச்சியார்; தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
39. திருவெள்ளக்குளம் ஸ்ரீநிவாஸன் - பத்மாவதி தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
40. திருபார்த்தன் பள்ளி தாமரைநாயகி - தாமரையாள் கேள்வன் தமிழகம்-சீர்காழி 010-பாசுரங்கள்
41. திருமாலிருஞ்சோலை அழகர் - ஸ{ந்தரவல்லி தமிழகம்-மதுரை 128-பாசுரங்கள்
42. திருக்கோட்டியூர் ஸெளம்யநாராயணர் - மஹாலக்ஷ;மி தமிழகம்-மதுரை 039-பாசுரங்கள்
43. திருமெய்யம் ஸத்யகிரிநாதன் - உஜ்ஜீவன நாச்சியார் தமிழகம்-மதுரை 009-பாசுரங்கள்
44. திருப்புல்லாணி கல்யாணஜகந்நாதர் - கல்யாணவல்லி தமிழகம்-மதுரை 021-பாசுரங்கள்
45. திருத்தண்கால் தண்காலப்பன் - அன்னநாயகி தமிழகம்-மதுரை 005-பாசுரங்கள்
46. திருமோகூர் காளமேகம் - மோஹனவல்லி தமிழகம்-மதுரை 012-பாசுரங்கள்
47. திருக்கூடல்; கூடலழகர் - மதுரவல்லி தமிழகம்-மதுரை 002-பாசுரங்கள்
48. ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூர் வடபத்ரசாயி - ஆண்டாள் தமிழகம்-மதுரை 002-பாசுரங்கள்
49. திருக்குருகூர் ஆதிநாதர் - ஆதிநாதவல்லி தமிழகம்-நெல்லை 011-பாசுரங்கள்
50. தொலைவில்லிமங்கலம் அரவிந்தலோசநர் - விசாலக்ருஷ்ணாக்ஷP தமிழகம்-நெல்லை 011-பாசுரங்கள்
51. வானமாமலை தோத்தாத்ரி நாதர் - ச்ரீவரமங்கை தமிழகம்-நெல்லை 011-பாசுரங்கள்
52. திருப்புளிங்குடி காய்ச்சினவேந்தன் - மலர்மகள் தமிழகம்-நெல்லை 012-பாசுரங்கள்
53. திருப்பேரை மகரநெடுங்குழைக்காதர் - குழைக்காதுவல்லி நாச்சியார் தமிழகம்-நெல்லை 011-பாசுரங்கள்
54. ஸ்ரீ வைகுண்டம் கள்ளப்பிரான் - வைகுந்தவல்லி தமிழகம்-நெல்லை 002-பாசுரங்கள்
55. திரு வரகுணமங்கை விஜயாஸனர் - வரகுணவல்லி தமிழகம்-நெல்லை 001-பாசுரங்கள்
56. திருக்குளந்தை மாயக்கூத்தர் - குளந்ததைவல்லி (அலமேலுமங்கை) தமிழகம்-நெல்லை 001-பாசுரங்கள்
57. திருக்குறுங்குடி வைஷ்ணவ நம்பி - குறுங்குடிவல்லி தமிழகம்-நெல்லை 040-பாசுரங்கள்
58. திருக்கோ@ர் வைத்தமாநிதி - கோ@ர்வல்லி தமிழகம்-நெல்லை 012-பாசுரங்கள்
59. திருவனந்தபுரம் அனந்தபத்மநாபன் - ஸ்ரீஹரிலக்ஷ;மி கேரளம்-கோவளம் 011-பாசுரங்கள்
60. திருவண்பரிசாரம் கமலவல்லி - திருக்குறளப்பன் கேரளம்-கோவளம் 001-பாசுரங்கள்
61. திருக்காட்கரை காட்கரையப்பன் - வாத்ஸல்யவல்லி கேரள-கோட்டயம் 011-பாசுரங்கள்
62. திருமூழிக்கள்ளம் திருமூழிக்களத்தான் - மதுரவேணி கேரள-கோட்டயம் 014-பாசுரங்கள்
63. திருப்புலியூர் மாயப்பிரான் - பொற்கொடிநாச்சியார் கேரள-கோட்டயம் 012-பாசுரங்கள்
64. திருச்செங்குன்று}ர் இமையவரப்பன் - செங்கமலவல்லி கேரள-கோட்டயம் 011-பாசுரங்கள்
65. திருநாவாய் நாராயணன் - மலர்மங்கை நாச்சியார் கேரளம்-திருச்சூர் 013-பாசுரங்கள்
66. திருவல்லவாழ் கோலப்பிரான் - செல்வத்திருக்கொழுந்து கேரள-கோட்டயம் 022-பாசுரங்கள்
67. திருவண்வண்டுர் பாம்பணையப்பன் - கமலவல்லி கேரள-கோட்டயம் 011-பாசுரங்கள்
68. திருவட்டாறு ஆதிகேசவன் - மரகதவல்லி கேரள-கோவளம் 011-பாசுரங்கள்
69. திருவித்துவக்கோடு உய்யவந்த பெருமாள் - வித்துவக்கோட்டுவல்லி கேரளம்-திருச்சூர் 010-பாசுரங்கள்
70. திருக்கடித்தானம் அற்புதநாராயணன் - கற்பகவல்லி நாச்சியார் கேரள-கோட்டயம் 011-பாசுரங்கள்
71. திருவாரன்விளை திருக்குறளப்பன் - பத்மாசனி கேரள-கோட்டயம் 011-பாசுரங்கள்
72. திருவஹீந்திபுரம் தேவநாதன் - ஹேமாப்ஜவல்லி தமிழகம்-கடலு}ர் 010-பாசுரங்கள்
73. திருக்கோவலு}ர் திரிவிக்ரமன் - பூங்கோவல்நாச்சியார் தமிழகம்-கடலு}ர் 021-பாசுரங்கள்
74. திருக்கச்சி வரதராஜன் - பெருந்தேவி தமிழகம்-காஞ்சி 007-பாசுரங்கள்
75. அட்டபுயகரம் ஆதிகேசவன் - அலர்மேல்மங்கை தமிழகம்-காஞ்சி 012-பாசுரங்கள்
76. திருத்தண்கா (து}ப்புல்) தீபப்ரகாசர் - மரகதவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 002-பாசுரங்கள்
77. திருவேளுக்கை(காஞ்) முகுந்தநாயகன் - வேளுக்கைவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 004-பாசுரங்கள்
78. திருப்பாடகம் (காஞ்) பாண்டவ து}தர் - ருக்மணி,சத்யபாமா தமிழகம்-காஞ்சி 006-பாசுரங்கள்
79. திருநீரகம் (காஞ்) ஜகதீசப்பெருமாள் - நிலமங்கைவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 001-பாசுரங்கள்
80. நிலாத்திங்கள் (காஞ்) நிலாத்திங்கள்துண்டத்தான் - நேரொருவரில்லாவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 001-பாசுரங்கள்
81. திரு ஊரகம் (காஞ்) உலகளந்தபெருமாள் - அம்ருதவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 006-பாசுரங்கள்
82. திருவெக்கா (காஞ்) யதோத்தகாரி - கோமளவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 015-பாசுரங்கள்
83. திருக்காரகம்; (காஞ்) கருணாகரர் - பத்மாமணி தமிழகம்-காஞ்சி 001-பாசுரங்கள்
84. திருக்கார்வானம்(காஞ்) கள்வர்பெருமாள் - கமலவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 001-பாசுரங்கள்
85. திருக்கள்வனு}ர் (காஞ்) ஆதிவராஹர் - அஞ்சிலைவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 001-பாசுரங்கள்
86. திருப்பவளவண் (காஞ்) பவளவண்ணப்பெருமாள் - பவளவல்லிநாச்சியார் தமிழகம்-காஞ்சி 001-பாசுரங்கள்
87. பரமேச்சுரவிண்ணகர் பரமபதநாதன் - வைகுந்தவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 010-பாசுரங்கள்
88. திருப்புட்குழி விஜயராகவன் - மரகதவல்லி தமிழகம்-காஞ்சி 002-பாசுரங்கள்
89. திருநின்றவூர் பத்தவத்ஸலர் - ஸ{தாவல்லி தமிழகம்-சென்னை 002-பாசுரங்கள்
90. திரு எவ்வுள் வைத்ய வீரராகவர் - கனகவல்லி தமிழகம்-சென்னை 012-பாசுரங்கள்
91. திருநீர்;மலை நீர்வண்ணபெருமாள் - அணிமாமலர்மங்கை தமிழகம்-சென்னை 020-பாசுரங்கள்
92. திருவிடவெந்தை நித்யகல்யாணர் - கோமளவல்லி தமிழகம்-சென்னை 013-பாசுரங்கள்
93. திருக்கடன்மல்லை ஸ்தலசயனப்பெருமாள் - நிலமங்கை நாச்சியார் தமிழகம்-சென்னை 027-பாசுரங்கள்
94. திருவல்லிக்கேணி பார்த்தஸாரதி - ருக்மணி தமிழகம்-சென்னை 012-பாசுரங்கள்
95. திருக்கடிகை (சோளிங்கர்) யோகநரசிம்மர் - அம்ருதவல்லி தமிழகம்-சென்னை 004-பாசுரங்கள்
96. திருவேங்கடம் திருவேங்கடமுடையான் - அலர்மேல்மங்கை ஆந்திரம் 202-பாசுரங்கள்
97. சிங்கவேள்குன்றம் லக்ஷ;மிநரஸிம்ஹன் - செஞ்சுலக்ஷ;மி ஆந்திரம் 010-பாசுரங்கள்
98. திருவயோத்தி சக்ரவர்த்திதிருமகன் - சீதாபிராட்டி உத்தரப்ரதேசம் 013-பாசுரங்கள்
99. நைமிசாரண்யம் தேவராஜன் - ஹரிலக்ஷ;மி உத்தரப்ரதேசம் 010-பாசுரங்கள்
100. சாளக்கிராமம் ஸ்ரீமூர்த்தி - ஸ்ரீதேவி நேபாளம் 012-பாசுரங்கள்
101. பத்ரிகாச்ரமம் பத்ரீநாராயணனன் - அரவிந்தவல்லி உத்தராஞ்சல் 022-பாசுரங்கள்
102. தேவப்ரயாகை நீலமேகம் - புண்டாPகவல்லி உத்தராஞ்சல் 011-பாசுரங்கள்
103. திருப்ரிதி பரமபுருஷன் - பரிமளவல்லி உத்தராஞ்சல் 010-பாசுரங்கள்
104. திரு த்வாரகை கல்யாணநாராயணன் - கல்யாணநாச்சியார் குஜராத் 013-பாசுரங்கள்
105. வடமதுரை கோவர்தனகிரிதாரி - ஸத்யபாமா டெல்லி 050-பாசுரங்கள்
106. திருவாய்;ப்பாடி நவமோஹன க்ருஷ்ணன் - ருக்மணி,ஸத்யபாமா டெல்லி 022-பாசுரங்கள்
107. திருப்பாற்கடல் க்ஷPராப்திநாதன் - கடலமகள் நாச்சியார் புவியிலில்லை 051-பாசுரங்கள்
108. பரமபதம் பரமபதநாதன் - பெரியபிராட்டியார். நாதன் திருவடி 036-பாசுரங்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக