வெள்ளி, 9 அக்டோபர், 2015

Ramayana, MahaBharatha and Bhagavatham in One Sloka

ராதே கிருஷ்ணா 09-10-2015


Ramayana, MahaBharatha and Bhagavatham in One Sloka


My Dearest All, Here is a Gifted Slokas for all of us. Ramayana   &  Mahabharatha ,Bhagavatha  in  One  Sloka .  Daily  Parayana  or  Chanting  of  These  Indian  EPICs  will  Bring  you  Loads  of  Happiness, Prosperity, Love and Effection in your  relation ships. We dont  want  to waste our time  Posting  these Very  Very Important  Slokas  to  Avail You From  this  Moment  Itself. 

Raamayanam In  One  Sloka :: 
Adau Raama  ThapoVanaadi  GamaNam Hathwaa Mrugam KaanchaNam
Vaidehee HaraNam Jataayu Maranam Sugreeva SambhaShaNam
Vaalee NigrahaNam SamudraTharaNam  LankaaPureeDahanam
PaschaaDraavana KumbhaKarnaNidhanam HyeThyadhi  Raamaayanam
Maha Bharatham In One Sloka :: 
Adau Paandava DhaarthaRaastra Jananam LakshaaGruheDahanam
Dhyootha SreeHaranam VaneVicharanam MatsaaLaye VarthaNam
Govinda Priya BhaashaNaadi Phalitham SandhiKriyaaJrumbhanam
BheeshmaDrona Suyodhanaadhi Hananam ChaitanMahaBharatham
Bhagavatham In One Sloka :: 
Adau Devakeedevi GarbhaJananm Gopi GruheVardhanam
MaayaaPoothana JeevithaApaharanam  Govardhanodharanam
KamsaChedana Kauravaadi  Hanam Kuntee Suthaa Paalanam
HyethadBhagavatham Puraana Kathitham Sree Krishna LeelaAmrutham


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக