வெள்ளி, 12 பிப்ரவரி, 2016

தயாசதகம் உபன்யாசம்

ராதே கிருஷ்ணா 12-02-2016


தயாசதகம் உபன்யாசம்

வாதர்த்தா வித ஸம்விருத்தௌ வாதர்த்தப் ப்ரதிபத்தயே

ஜகதப்பிதரௌ வந்தே பார்வதி பரமேஷ்வரம்


1 ம் பத்து  வ்யக்தி  கரத்வம்  -  மோக்ஷப்ரதரணம்

2 ம் பத்து முக்தி  காரணத்வம் - ஞானமும் சக்தியும் - ஸர்வக்ஞம்
ஸர்வ ஸத்தன்
3 ம் பத்து வ்ருத்தி  வ்யாபகத்வம் - விரோதிகளைப் போக்குகிறான்

4 ம் பத்து வ்ரக்தி  நியந்த்ருத்வம் - உபாய மகிமை - அந்ததனம்

5 ம் பத்து பக்தி  காருணிகத்வம் - ப்ராப்ய உபாயம் - அடைவது எதை
6 ம் பத்து பிரபத்தி  சரண்யத்வம் - ஸரணாகதி
7 ம் பத்து சக்தி     ஸத்யத்வம் - தயா ஸௌஸீல்யம்
8 ம் பத்து ப்ராப்தி  ஸத்யகாமத்வம் - பஞ்சப் பிரகாரங்கள்

9 ம் பத்து                 ஆபத் சஹத்வம் (தசாவதாரம்) -

10 ம் பத்து  (90 ஸ்லோகங்கள்)   ஆர்த்திஹரத்வம் - அநுபூதி மோக்ஷ மண்டலம்
101 - 108        குற்றங்களை தவிர்த்தல்
       

         
Apahitha paapma  no papa
vijara:  no mooppu
vimuruthu: no death
visoka: Ni sokam      
athi paasa:  No Thirsty
ithikitsa:    No Hungry
Sathya Kaama:  nalla kalyaana gunangal udayavar
Sathya Sankalpa:  eduththa seyalgalai mudippavar

ver  , mudhalay ,  viththaai

man  upadhana kaaranam

chakram sahakari kaaranam

seybhavan    nimiththa katanam


Jagath  upadhaana nimiththa sahakari   brahmmame

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக