வியாழன், 11 டிசம்பர், 2014

சிவ ஸ்தலங்களின் அமைப்பே ஒரு அற்புதம்...

ராதே கிருஷ்ணா  12-12-2014


சிவ ஸ்தலங்களின் அமைப்பே ஒரு அற்புதம்...

சிவ ஸ்தலங்களின் அமைப்பே ஒரு அற்புதம்...
சிவ ஸ்தலங்ககள் ஏனைய மதஸ்தர்கள் கட்டுகின்ற கோயில்களில் இருந்து வேறுபடுகின்றன.
ஒவ்வொரு ஸ்தலமும் மானத பூஜையின் உண்மையை விளக்கிச் சிவஞானத்தை யுண்டாக்குங் கருவியா யிருத்தலையறிக. அவ்வாறே உத்ஸவங்களும் பஞ்ச கிருத்தியங்களை யுணர்த்து வனவாம்.
சிவாலயங்களில் ஸ்தூல லிங்காதி வைபவங்களுக்கான அறிகுறிகள்:
குண்டலிஸ்தானம் - ஸ்தூலலிங்க கோபுரவாயில் (மூலாதாரம்)
உந்திஸ்தானம் - பலிபீடம் (சுவாதிஷ்டானம்)
ஹிருதயஸ்தானம் - துவஜஸ்தம்பம் (மணிபூரகம்
கண்டஸ்தானம் - நந்திபீடம் (அநாகதம்)
வாக்குஸ்தானம் - சூக்ஷ்மலிங்கம் உட்கோபுரவாயில் (விசுத்தி)
நாசிஸ்தானம் - துவாரபாலகர்,
புருவ மத்தியஸ்தானம் - மகாகாரணலிங்க அந்த்ராள கோபுரவாயில் (ஆக்ஞை)
இடதுகண் ஸ்தானம் - சுப்பிரமணியர் சந்நிதி
வலது கண் ஸ்தானம் - கணபதி சந்நிதி
இடதுகாது ஸ்தானம் - சண்டேசுரர் சந்நிதி
வலதுகாது ஸ்தானம் - தக்ஷிணாமூர்த்தி சந்நிதி
மஸ்தகமத்திய ஸ்தானம் - நடேசர் சந்நிதி
இடதுபாக மஸ்தக மத்திய ஸ்தானம் - பார்வதி சந்நிதி
பிர்மரந்திரம் - சிவலிங்க மூலஸ்தானம்.
பலிபீடம் வரையில் பிருதிவி மண்டலம்
துவஜஸதம்பமும் நந்தியும் அப்புமண்டலம்
துவாரபாலகர் வரையில் வாயுமண்டலம்
கணபதி வரையில் அக்கினி மண்டலம்
மேல் ஆகாய மண்டலம்.
திருச்சிற்றம்பலம்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக