வெள்ளி, 5 டிசம்பர், 2014

10 Gms of Gold Price History for the Last 89 Years

ராதே கிருஷ்ணா 06-12-2014


10 Gms of Gold Price History for the Last 89 Years


t T= 0, 26 and 61 years) (10.5 % growth on an average or a doubling period of 7.5 years , i.e. 4 times in 15 years or 16 times in 30 years or 64 times in 45 years , or 256 times in 60 years) ......


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக