புதன், 3 ஆகஸ்ட், 2016

ஸ்ரீ வ்யாசராஜா ஸேவா ஸமிதி

ராதே கிருஷ்ணா 04-08-2016


ஸ்ரீ வ்யாசராஜா ஸேவா ஸமிதி
Home Page Guru Parampara


Sri Moola Gopala Krishna Devaru
Details...

Shri MadhvacharyaruDetails...


2

Sri Padmanabha Theertharu
Brief Sketch and Biography
3

Sri Narahari Theertharu
Brief Sketch and Biography
4

Sri Maadhava Theertharu
Brief Sketch and Biography
5

Sri Akshobhya Theertharu
Brief Sketch and Biography
6

Sri Jayatheertharu
Brief Sketch and Biography
7

Sri Vidhyadhirajaru
Brief Sketch and Biography
8

Sri Rajendra Theertharu
Brief Sketch and Biography
9

Sri Jayadwaja Theertharu
Brief Sketch and Biography
10

Sri Purushottama Theertharu
Brief Sketch and Biography
11

Sri Brahmanya Theertharu
Brief Sketch and Biography
12

Sri Vyasarajaru
Brief Sketch and Biography
13

Sri Srinivasa Theertharu
Brief Sketch and Biography
14

Sri Raama Theertharu
Brief Sketch and Biography
15

Sri LakshmikaanthaTheertharu
Brief Sketch and Biography
16

Shri Sripati Theertharu
Brief Sketch and Biography
17

Sri Kambalur Raamachandra Theertharu
Brief Sketch and Biography
18

Sri Lakshmivallabha Theertharu
Brief Sketch and Biography
19

Sri Lakshminaatha Theertharu
Brief Sketch and Biography
20

Sri Lakshmipati Theertharu
Brief Sketch and Biography
21

Sri Lakshminarayana Theertharu
Brief Sketch and Biography
22

Shri Raghunatha Theertharu
Brief Sketch and Biography
23

Sri Jagannatha Theertharu
Brief Sketch and Biography
24

Sri Srinaatha Theertharu
Brief Sketch and Biography
25

Sri Vidhyanaatha Theertharu
Brief Sketch and Biography
26

Sri Vidhyapati Theertharu
Brief Sketch and Biography
27

Sri Vidyavallabha Theertharu
Brief Sketch and Biography
28

Sri Vidhyakaantha Theertharu
Brief Sketch and Biography
29

Sri Vidhyanidhi Theertharu
Brief Sketch and Biography
30

Sri Vidhyapoorna Theertharu
Brief Sketch and Biography
31

Sri Vidhyasrisindhu Theertharu
Brief Sketch and Biography
32

Sri Vidhyasridhara Theertharu
Brief Sketch and Biography
33

Shri Vidhyasrinivaasa Theertharu
Brief Sketch and Biography
34

Sri Vidhyasamudra Theertharu
Brief Sketch and Biography
35

Sri Vidhyaratnakara Theertharu
Brief Sketch and Biography
36

Sri Vidhyavaaridhi Theertharu
Brief Sketch and Biography
37

Sri Vidhyaprasanna Theertharu
Brief Sketch and Biography
38

Sri Vidhyapayonidhi Theertharu
Brief Sketch and Biography
39

Sri Vidhyavaachaspati Theertharu
Brief Sketch and Biography
Photos courtesy Sri Narendra


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக