வியாழன், 5 மே, 2016

ஏக ஸ்லோகி இராமாயணம், பாரதம், பாகவதம்

ராதே கிருஷ்ணா 06-05-2016


ஏக ஸ்லோகி இராமாயணம், பாரதம், பாகவதம்

இராமாயணம்

ஆதௌ ராம தபோ வனாதிகமனம் ஹத்வா ம்ருகம் காஞ்சனம்

வைதேஹி ஹரணம் ஜடாயு மரணம் சுக்ரீவ சம்பாஷணம்

வாலீநிர்தவனம் சமுத்ர தரணம் லங்காபுரீ தாஹனம்

பஸ்சாத் ராவண கும்பகர்ண ஹனனம் ஏதத்தி ராமாயணம்

பாரதம்

ஆதௌ பாண்டவார்தராஷ்ட்ரஜனனம் லாக்ஷாக்ருஹே தாஹனம்

த்யதம் ஸ்ரீஹரணம் வனேவிஹரணம் மத்ஸ்யாலயே வர்தனம்

லீலாகோக்ராஹனம் ரணே விஹரணம் ஸந்திக்ரியாஜ்ரும்பணம்

பீஷ்மத்ரோணகயோதனாதிமதனம்  ஏதன்மஹாபாரதம்

பாகவதம்

ஆதௌ தேவகிதேவிகர்பஜனனம் கோபிக்ருஹே வர்தனம்

மாயபூதன ஜீவிதாபஹரணம் கோவர்தனோதாரணம்

கம்சச்சேதன கௌரவாதிஹனனம் குந்தி சுதபாவனம்

ஸ்ரீமத்பாகவதம் புராணகதிதம் ஸ்ரீக்ருஷ்ண லீலாம்ருதம்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக